Ikke ulovlig bensinsamarbeid

Konkurransetilsynet har ikke funnet tegn på at bensinstasjoner driver ulovlig prissamarbeid.

Tilsynet tok tak i saken fordi det har utviklet seg et klart mønster i bensinprisene. Det er rimeligst å fylle tanken i helgene og mandag morgen. Bensinprisen øker sterkt mandag formiddag for så å falle gradvis gjennom uken.
I et brev til Fornyings- og administrasjonsdepartementet skriver Konkurransetilsynet at de har gjennomført grundige undersøkelser blant aktørene, men at de ikke har funnet indikasjoner på at prismønsteret skyldes ulovlig samarbeid.

Årsaken til mønsteret er at de enkelte aktørene tilpasser seg konkurransen i markedet, men slik ensidig opptreden rammes ikke av konkurranseloven, heter det fra Konkurransetilsynet.

Mange steder er det relativt sterk lokal konkurranse mellom bensinforhandlerne mot slutten av uken. Konkurransetilsynet mener at ukemønsteret kan virke skjerpende på konkurransen, og komme forbrukerne til gode.