Ikke fred å få på fritiden

Annenhver arbeidstaker blir kontaktet fra jobben på fritiden. Greit, hvis det er en krisesituasjon, mener de fleste.

 

Å bli kontaktet på fritiden av kolleger, ledere eller kunder skjer stadig flere, ifølge en undersøkelse som det svenske bladet Du & jobbet har utført blant 600 personer, plukket ut blant verneombud, arbeidsledere og vanlige arbeidstakere, ifølge Aftenposten.no.

57 prosent opplevde i løpet av en periode på to måneder å bli kontaktet etter å ha forlatt arbeidsplassen.

- Særlig personer som har et stort ansvar og spesielle kunnskaper kan oppleve det å skulle være tilgjengelig som et press, sier arbeidslivsforsker og professor i psykologi ved Stockholms universitet Gunnar Aronsson til bladet.

Telefonsamtaler og e-post er det vanligste, mens sms, brev eller personlige besøk er sjeldnere. Vanligvis gjelder kontaktene akutte problemer, spørsmål eller informasjon knyttet til arbeidsplassen. Krav om å stille på jobb omgående, er mindre vanlig.

Åtte av ti arbeidstakere synes slik kontakt er greit - i nødsfall. En av sju svarer at det virker forstyrrende, mens bare 3 prosent synes det virker svært stressende.
Tallene fra den svenske undersøkelsen stemmer godt med en trend fra den langt mer omfattende arbeidsmiljøundersøkelsen European Working Conditions, som forelå i 2007.