<p>Alle foto: Knut Opeide</p>

Ifjordfjellveien i Finnmark er Norges vakreste

Fylkesvei 98 over Ifjordfjellet i Finnmark får Vakre vegers pris 2016. 

 Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Ifjordfjellveien er et fremragende eksempel på hvordan driftshensyn kan omsettes i en nennsomt lagt ny veilinje, der overordnede hensyn til vinterdrift kombineres med en følsomhet for landskapets storlinjete bevegelser. Veiens linjeføring gir et godt avstemt møte mellom veitekniske krav og det åpne landskapet, heter det i juryens uttalelse.

Ifjordfjellet er et viddepreget fjellområde i Lebesby, Gamvik og Tana kommuner i Finnmark. Fylkesvei 98 går over fjellet og hovedutfordringen for å sikre helårs framkommelighet er snø.

Ombygging

I perioden 2010 til 2015 er det foretatt en fullstendig ombygging av høyfjellsovergangen, som samlet har en lengde på knapt 30 kilometer. Utfordringene med snø er løst ved å heve veilinja, slik at vinden feier veibanen fri for snø. En slik endring er svært krevende i et åpent og visuelt eksponert høyfjellslandskap.

Veianlegget gir en ekstra dimensjon til den storslagne kjøreopplevelsen med frie og lange utsyn når det er finvær. Skjæringer og fyllinger er utført med god tilpassing til det naturlige sideterrenget, skriver Statens vegvesen. 

Gode anlegg handler om gode løsninger i alle ledd

Vakre vegers pris henger høyt og har solid status i bransjen, sier juryleder Ola Bettum fra Norske landskapsarkitekters forening NLA. – Vi legger spesielt vekt på helheten i prosjektene. Gode anlegg handler om gode løsninger i alle ledd, både planlegging, bygging og i et drift- og bruksperspektiv.

«Vegdirektørens pris for vakre veger» – som prisen offisielt heter – er en prestisjetung hederspris for veianlegg med gode estetiske kvaliteter tilpasset omgivelsen.

Hedrende omtale til riksvei 3. i Østerdalen og Carl Berners plass i Oslo.

Riksveg 3. gjennom Østerdalen får hedrende omtale for sitt utradisjonelle trafikksikkerhetsprogram med landskapskunst og fargerike belyste elggevir langs veistrekningen. Les mer om riksvei 3.

Juryen hedrer også ombyggingen av Carl Berners plass i Oslo som et forbildeprosjekt for en ambisiøs byromutforming tilpasset en ny tid med skjerpede krav til bymiljø og trafikkløsninger. Les mer om Carl Berners plass