Idrettens Hus

– Vi liker utfordringer, og dette bygget er kanskje det mest komplekse vi har vært med på, sier gründer og daglig leder i Green Advisers AS i Melhus, Joakim Dørum. Selskapet er arkitekter og rådgivere bak nye Idrettens Hus i Molde, et av de største idrettsbyggene i massivtre som er bygd i Norge så langt.

Fakta

Sted: Molde

Prosjekttype: Flerbrukshall

Areal: 8.400 kvadratmeter

Byggherre: Molde Eiendom

Totalentreprenør: Røberg Bygg

Arkitekt: Green Advisers

Prosjektkostnad: 183 millioner kroner ekskl. mva.

Prosjektledelse: XPRO

Rådgivere: RIB: Green Advisers l RIG: GeoMidt l RIBr: Sweco Norge l RIV vent: Urd Klima l RIV rør: O A Sanne l RIE: Mifo

Underentreprenører og leverandører: Riving: AF Decom l Grunnarbeider: Romsdal Anlegg l Heis: TKS Heis l Bergvarmeanlegg: Kuldeteknikeren l Rørlegger: O A Sanne l Elektro og tele: Mifo l Ventilasjon: Urd Klima l Betongarbeider: Gulvbetong l Maling og gulvbelegg: Malermestrene BMV l Solskjerming: Norsol l Vinduer: Nordvestvinduet l Dører: Swedoor l Taktekking: Vestlandstak l Rekkverk: Midthaug

– Idrettshaller er kompliserte bygg med store flater og store spenn, men vi har funnet fornuftige løsninger, ikke minst på logistikken der en stor del av bygget er prefabrikkert, sier Dørum.

Han nevner en episode fra midt i byggeperioden sist vinter. En trailer kom med rør til sprinkleranlegget en skikkelig uværsdag, og trailersjåfør var skeptisk til å stå utendørs for å losse.

– Ingen problem, svarte Dørum. Du kan bare kjøre traileren inn. Vi har sørget for åpninger og bæreevne som gjør at en trailer kan kjøre rett inn og losse midt i bygget.

Joakim Dørum og kollegene i Green Advisers har gjort en levevei ut av bygg i massivtre. De står som arkitekter og rådgivere for en rekke bygg, både næringsbygg, fabrikkanlegg, hoteller og idrettsbygg.

Nest største prosjekt

– Idrettens Hus i Molde er det neste største prosjektet vi har vært involverte i når det gjelder areal. Det største er Splitkon sin fabrikk på Modum som har et bruksareal på knapt 9.000 kvadratmeter, mens Idrettens Hus er på 8.400 kvadratmeter, forklarer Dørum.

Men med delvis tre etasjer, mange rom og haller og for en stor del doble vegger overgår idrettsbygget i Molde de fleste andre bygg i massivtre når det gjelder medgått mengde trevirke. Beregninger som er gjort viser at det er brukt rundt 3.000 kubikkmeter trevarer i bygget, noe som tilsvarer rundt 200 dekar skog. Det er brukt mest gran, men også en del furu. På områder som er spesielt utsatt for slitasje, som gulvlister, håndlister, sittebenker og en del andre detaljer, er det brukt eik. Bærekonstruksjoner og parkett er produsert i Sverige, mens det meste av trematerialene ellers er norskproduserte. Ett unntak er benkeplater i eik som kommer fra Latvia.

– Den kanskje største utfordringen for et bygg som dette med unntak av kompleksiteten og størrelsen er tyngden i treverket, forklarer Arve Frode Kirkeland som har vært anleggsleder for Røberg Bygg AS som har vært totalentreprenør for Idrettens Hus.

Han forteller at de største bjelkene er 29 meter lange med dimensjoner på 0,4 ganger 1,5 meter. Alle veggseksjoner og takseksjoner er prefabrikkerte.

– Bare til taket har det blitt transportert inn 320 takelement med trailer. Men med god hjelp av kran, truck og pallestabler har vi fått alt på plass selv om det har vært mange tunge løft, forklarer han.

Erfaring med massivtre

Også Røberg Bygg og anleggsleder Kirkeland begynner å få god erfaring med bygg i massivtre. Blant annet hadde de oppdraget med å føre opp det prisbelønte Krona-bygget til Romsdalsmuseet. Dette ligger rett ved nye Idrettens Hus slik at området nord for sentrum i Molde har fått et godt synlig byggningsmiljø i tre.

Ny Idrettens Hus er reist på tomta til gamle Idrettens Hus fra tidlig 1970-tall. Dette bygget inneholdt en stor idrettshall og en svømmehall og var nedslitt og modent for fornying. Bygget var et tradisjonelt betongbygg kledd med stålplater. Politikerne i Molde hadde først et ønske om å rehabilitere bygget, men kostnadene viste seg å bli like store som et nybygg.

Det nye prosjektet var først planlagt å få et bruksareal på rundt 6.500 kvadratmeter. I planarbeidet så Green Advisers og entreprenøren at det var mulig å utnytte tomta bedre og få økt areal uten at totalprisen på prosjektet økte, og dermed har totalarealet blitt på godt over 8.000 kvadratmeter fordelt på to fulle etasjer og en litt mindre tredjeetasje. Selv om bygget er stort i volum dominerer det ikke lokalmiljøet fordi tomta skråner og bygget er senket i terrenget.

Innholdsrikt

Det nye flerbruksbygget vil gi et skikkelig løft til idretten i Molde og til Molde Videregående skole som skal bruke bygget både til ordinære gymnastikktimer og til klasserom og treningsanlegg for idrettslinjene ved skolen.

Det største arealet går til en stor håndballhall der det er tribuneplass til 400 på et galleri. Foruten håndballhallen blir det en turnhall med blant annet nedsenkede brønner til utstyr som trampoliner, to aktivitetssaler på 500 kvadratmeter hver, to aktivitetssaler på 150 kvadratmeter, 14 garderober med dusj der fem er enegarderober, et styrkerom, et rom for utholdenhetstrening, to klasserom, lærerrom, fem kontorer, flere møterom et klubbrom, kiosk, vrimleareal og et sosialt rom. I underetasjen er det også skatepark, og denne fortsetter på utsiden med et utendørs skateanlegg.

– Bygget har blitt svært innholdsrikt, og det krever også omfattende tekniske anlegg med blant annet tre separate ventilasjonsanlegg og mange tekniske rom. De tekniske installasjonene med ledningsnett og rør er lagt i en stor og romslig kulvert som går tvers gjennom midten av hele bygget og er hele 80 meter lang, forklarer Arve Frode Kirkeland.

Byggingen av nye Idrettens Hus etter at det gamle idrettsbygget ble revet har tatt mellom 14-15 måneder. Det meste står klart til skolestart slik planen var, men korona-krisen har ført til at noen av byggevarene er forsinket. Blant annet gjelder dette sikkerhetsvindu til rømningsveier som produseres utenlands og ennå ikke er ankommet byggeplassen.