Både Jan Rosad i Optimera og John Fornes i Idehus har stor tro på den nye avtalen.

Idéhus og Optimera inngår milliardsamarbeid

Idéhus og Optimera har inngått innkjøpssavtale for perioden 2020 til 2024, og avtalen har en totalverdi på opp til en milliard kroner.

– Denne beskjeden ble vært godt mottatt blant våre forhandlere, sier John Fornes, markedsleder i Idéhus i en pressemelding.

– Mye av vår suksess er tuftet på en enkel, ukomplisert markedstilnærming med konsepter primært knyttet til hus og hytter, i tillegg til ROT-markedet. Vi har en egen teknisk avdeling med arkitekter og ingeniører, samt gode, solide avtaler. Avtalen med Optimera er et nytt, stort skritt i riktig retning for oss, sier legger han til

Fornes trekker frem OptimerasMiljøfyrtårn-sertifisering og miljøfiltrering nettbutikken deres som viktige i valget av byggevarebutikken.

I et femårsperspektiv har avtalen mellom Idéhus og Optimera en potensiell verdi på rundt 1 milliard på innkjøp.

– Dette er naturligvis gledelig vekst for begge virksomheter, og den store gulroten er at vi sammen kan videreutvikle tilbud og tjenester til Idéhus sine forhandlere, og markedet generelt, sier Jan Rostad, salgsdirektør i Optimera i en melding.

– Konkurransen i byggevaremarkedet blir stadig tøffere. Det handler om å levere produkter og tjenester som opprettholder og øker effektivitet i alle ledd i byggeprosjekter. Når Idéhus velger oss tar jeg dette som en bekreftelse på at vi innfrir på disse områdene, legger han til.