Idda Arena

Idda Arena

Sted: Kristiansand

Prosjekttype: Nybygg

Totalkostnad inkl mva:
180 millioner kroner

Bruttoareal: 10.000 kvm

Byggherre: Kristiansand kommune

Totalentreprenør: BRG Entreprenør

Arkitekt: Egerdahl og Nordbø

Byggherres prosjektleder
og HMS-koordinator:

Kristiansand Eiendom

Byggherrens rådgiver (RIE og RIV): Rambøll Norge

Rådgivere: RIB, RIGeo, RIAku, RIKulde, RIMiljø: Sweco Norge - RIV: RIVCO - RIBr: Sweco Norge og Multiconsult - Rådgiver isbane: Isbjørn Arena - Rådgiver Kjøl/frys/isbane; Thermoconsult - Vegplanlegger: Asplan Viak

Underentreprenører og leverandører: Graving: Anleggsvirksomhet - Peling: HoltRisa - Betongelementer (søyler, hulldekker, trapper, tribuner): Nor Element - Veggelementer: Søgne Stål - Betongsaging: Agder Betongsaging - Gulvstøp: Gulvstøperen - Limtrekonstruksjoner: Splitkon - Takelementer: Masonite - Taktekking: ABC Tak - Glassfasader, dører og vinduer i aluminium: Tore Andersen - Blikkenslager: Ulstein Blikk - Rekkverk: Agder Montasje - Himlinger og systemvegger: GHV Montasje - Maler: MJA - Flislegger: Murmester Drivdal - Rørlegger: Finn og Albert Egeland - Elektro: Elektroxperten - Ventilasjon: Agder Ventilasjon - Kulde: Therma Industri - Porter: Portspesialisten - Storkjøkken: Metos - Sportsutstyr: Egas Sport - Byggevarer: Optimera

Idda Arena i Kristiansand inneholder ishockeyhall, curlinghall, flerbrukshall og rom for styrketrening og kampsport og dans og bevegelse.

Idda Arena ligger på Grim rett utenfor Kristiansand sentrum og ble åpnet 16. mai.

180 millioner kroner
Bygget er på 10.000 kvm og har to etasjer over bakken og kjeller under en del av bygget. Byggherre er Kristiansand kommune ved Kristiansand Eiendom. Det er tegnet av arkitektfirmaet Egerdal og Nordbø og ført opp i totalentreprise av BRG Entreprenør. Entreprisekostnaden er 180 millioner kroner inkl mva.

Byggestart var 5. januar 2010. Bygget stod ferdig i mai i år, som var innenfor oppsatt tidsplan.

Idda Arena inneholder en ishockeyhall med bane på 58 x 28 meter og 500 sitteplasser eller 1000 ståplasser, en curlinghall med fire baner á 45 x 5 meter, en flerbrukshall med bane på 44 x 23 meter og 400 sitteplasser eller 550 ståplasser, rom for kampsport (356 kvm, rom for dans og bevegelse (160 kvm), et styrketreningsrom (110 kvm), ni garderober, kantine og sosialt rom på 250 kvm og møterom/medierom på 180 kvadratmeter.

Daglig leder Per Ivar Knudsen i Idda Arena forteller at bygget skal brukes av beboerne i Kristiansand og omegn og skoler og barnehager i nærområdet.

550 peler
Bygget ligger på en dels flat og dels skrånende tomt. Prosjektleder Ole Lossius i BRG Entreprenør forteller at grunnen består av fjell, leire, kvikkleire og en tidligere søppel-fylling for et mekanisk verksted.

– Bygget står på cirka 550 peler med en samlet lengde på 13 kilo-meter. Snittlengden på pelene er 25 meter. Vi har også lagt radonsikring via rørsystem, primært for å fange opp metan fra søppelfyllingen.

Underetasjen er støpt vanntett. Bærende konstruksjon over bakken er i betongsøyler og limtredragere, samt noen limtresøyler. Over alle haller og utstikk er det brukt nærmere 7.000 kvm Masonite takelementer.

– Dette er et materiale med gode hygroskopiske egenskaper. De største dragerne er 43 meter lange og veier 13 tonn. De ble fraktet i to deler på trailere fra produsenten i Nord-Sverige. Fasadene har enten isolerte Paroc-elementer eller Vestlandskledning med fire strøk med mørk oljemaling. Bygget har universell utforming.

Selvrensende fliser
I dusjene er det brukt selvrensende fliser. Steinar Egeland i Modena sier at selvrensende fliser virker på samme måte som selvrensende glassruter.

– Flisene tas ut av ovnen under brenning og påføres et lag med

titanoksyd før de brennes videre. Dette belegget kan ikke vaskes eller slites bort. Det danner en prosess som ligner fotosyntese. Den fører til at sopp og råte ikke kan leve på flisene og at vond lukt ikke oppstår. Flisene koster 250-300 kroner i innkjøp per kvadratmeter og legges på vanlig måte.

Idda Arena varmes opp med overskuddsvarme fra kuldeanlegget, samt med fjernvarme. Målet er at bygget skal ha et energiforbruk per kvadratmeter per år på ned mot 180 kWh. Vinduene har en U-verdi på 1,1, inkludert karm. Ventilasjonsanleggene er balanserte og har effektiv varmegjenvinning. Bygget har sentral driftskontroll og er fullsprinklet. Utenfor bygget er det 105 bilopp-stillingsplasser.

Hard vinter
Ole Lossius sier at de to største utfordringene i prosjektet var kort byggetid og hard vinter.

– Telen satt hardt i bakken våren 2010 og vi måtte ha tett bygg innen 1. oktober. Det mest spesielle i bygget er kuldeanlegget basert på CO2 og ammoniakk. Vi har støpt inn 30 kilometer kobberrør i betongen. På kranselaget var vi 120 personer. Bygget ble ført opp uten fraværsskader. Sorteringsgraden ligger på 73 prosent. Vi har lært mye om nye regler for offentlige bygg og mye om universell utforming gjennom dette prosjektet.

Prosjektleder Lasse Chr. Eikaas i Kristiansand Eiendom forteller at Idda Arena vil bety mye for idretten på Sørlandet.

– Dette er den første ishallen mellom Skien og Stavanger. Bygget har vært krevende teknisk med avansert CO2 kjøleanlegg og bygningsfysikk med både kalde haller og varme soner.

Første i Norge
Helge Lunde i Thermoconsult forteller at kuldesystemene til hockeybanen og curlingbanen benytter CO2 (karbondioksid) i banerørene.

– Dette er første gang en slik systemløsning benyttes i ishall i Norge. Det har flere fordeler. Energiforbruket til drift av kuldeanlegget blir en god del mindre enn tradisjonelle løsninger. Kokende CO2 i banerørene gir en jevn temperatur i banedekket som igjen gir en meget jevn overflatetemperatur i isen. Det er derfor store forventninger til driften av de nye isflatene i Idda Arena. Særlig gjelder dette for curlingbanen, som er den første banen med dette systemet i verden. Kuldeanlegget er utformet slik at overskuddsvarmen utnyttes til oppvarmingsformål.

Tekst og foto: Ole Harald Dale