Illustrasjosnfoto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX

- "Ida" fortjener et inkluderende arbeidsmiljø

- Det krever mot å si ifra. Det krever mot å være «Ida». Det er ikke «Idas» kamp, men et ledelsesansvar. Vi må ta vare på alle «Ida-ene» fra de begynner å ta fagbrevet.

Loveleen Brenna i Seema. Foto: Svanhild Blakstad

Dette sier Loveleen Rihel Brenna, grunnlegger av Seema - senter for mangfoldsledelse

- For at «Ida» få et arbeidsmiljø som er inkluderende, med likeverdige muligheter, fri for trakassering og som fremmer trivsel, må ledelsen jobbe like systematisk med mangfold- og likestilling som de jobber med kvalitet og sikkerhet, sier Brenna i en pressemelding.

Hun har i flere tiår arbeidet med kulturell intelligens og mangfoldskompetanse. Da hun som leder for det regjeringsoppnevnte «Ung i dag-utvalget» besøkte elever og lærlinger landet rundt, møtte hun flere eksempler på unge som opplever utestengning og segregering på bakgrunn av kjønn, både i klasserommet og på arbeidsplassen.

- "Ida"-saken som bygg.no omtaler er dessverre ikke et enkelttilfelle. Jeg håper dette blir en mulighet for bygge- og anleggsnæringen til å ta et oppgjør med holdninger, organisasjonskultur og maktforhold som muliggjør trakassering, sier Brenna som understreker at bygge- og anleggsnæringen må stå sammen og i fellesskap gjøre tiltak for å skape et paradigmeskifte.

- Det handler om å også skape forandring ute på bygge- og anleggsplassene, og ikke bare i møterommene.

Thomas Norland i EBA. Foto: Svanhild Blakstad

- Mangfold lønner seg
- Forskning viser at mangfold bidrar til økt lønnsomhet, konkurranse- og innovasjonskraft - forutsatt at ledere har kunnskap, kompetanse og verktøy til å lede mangfoldet, sier Thomas Norland, kompetansesjef i Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA).

I 2017 inngikk EBA en treårig samarbeidsavtale med Seema for å kartlegge mangfold i bygg- og anleggsnæringen. Målet med kartleggingen var å se på om bedriftene har lagt forholdene til rette for å tiltrekke seg kvinner og flerkulturelt mangfold, og øke innovasjon og verdiskaping.

I 2019 var det kun ni prosent kvinner totalt i bygge- og anleggsnæringen. Kun to prosent av disse er fagarbeidere.

- Bygge- og anleggsbransjen har i lang tid hatt fokus på å øke kvinneandelen, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA. Hun trekker frem bransjenettverket Diversitas som arbeider for å spre kunnskap og jobbe frem en holdningsendring i bransjen.

Adm. dir. Kari Sandberg i Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA).

- Likevel ser vi at vi ikke hatt god nok fokus på hvilken kultur vi rekrutterer kvinner inn i, sier hun.

Tiltak for inkludering
De har sammen sett nærmere på effektive tiltak som bedriftene selv kan igangsette. Dette omfatter blant annet opprettelsen av mentorprogrammer for jenter, hvor mentor selv må fullføre grunnleggende opplæring i mangfoldsledelse. Dette kan gjerne skje i kombinasjon med tiltak og opplæring for ledere og prosjektledere på byggeplasser for kvinnelige fagarbeidere er.

EBA og Seema AS har utarbeidet en plakat og en brosjyre med gode råd og retningslinjer for ivaretakelse av mangfold på arbeidsplassen. Brosjyren finner du her. I
I tiden fremover ønsker EBA og Seema å kartlegge hvorvidt ledere i bransjen har verktøy, kunnskap og kompetanse til å lede mangfoldet.

De peker på at digitale kurs kan øke bevissthet rundt mangfold og bidra til en bedre arbeidskultur.

- Ved å redusere å redusere konfliktnivå, sykefravær og turn-over, øker trivsel, mestring og effektivitet. Samtidig vil bedriften styrke sitt omdømme og bli vurdert som en mer attraktiv arbeidsplass i fremtiden, heter det i meldingen.

Det pekes også på at mangfoldsledelse og likestilling må være toppforankret.