I Soknedalskrysset er alle fundamenter, søyler og landkarvegger ferdig støpt. Det samme er dekket på nordgående rampe. Foto: Statens vegvesenI sørenden av anlegget er fundamentene og søylene i de to midtre aksene, samt veggene i det nordlige landkaret til Vindåslibrua ferdig støpt. Foto: Statens vegvesenOverskuddsmassene som ikke er egnet i anlegget eller kvalitetsfyllinga i framtidig veglinje på Hovin, fraktes til deponiet på Bjørset, noen kilometer sør for Soknedal. Så langt er 550.000 kubikkmeter masser deponert her. Foto: Statens vegvesen

I rute på ny E6 gjennom Soknedal

Byggingen av 6,5 kilometer ny E6 gjennom Soknedal har nå pågått i omtrent ett år, og arbeidene skal være i rute.

- Etter ett års anleggsarbeid har vi jevn og god framdrift i alle deler av prosjektet. Entreprenørene våre har stor aktivitet på hele den kommende vegtraseen. Så langt er prosjektet i rute, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Det største enkeltelementet i prosjektet er Soknedalstunnelen. Fremdriften på tunneldrivingen i slutten av uke 36 var 1.106 meter fra sør og 805 meter fra nord.

- Nå er vi halvveis i drivinga av tunnelen. Prognosen vår tilsier gjennomslag i tunnelen et par måneder inn i 2019, sier ass. prosjektleder Idar Lillebo i Statens vegvesen.

For tida er om lag 200 personer i sving på anlegget.

Arbeidene utføres av AF Gruppen.