Første trinn i oppføringen av den nye helikopterbasen er gjennomført. Fv. Roy Steinar Hansen, byggeleder fra Frost Ingeniører as, Helen Ryeng, prosjektleder i Forsvarsbygg og Lars Even Nordmo, daglig leder i Nordmo og Sønn as. Foto: Terje Bartholsen, Forsvarsbygg

I rute med nasjonal helikopterbase

Den nye nasjonale helikopterbasen på Bardufoss er godt i gang med videreutviklingen.

I september ble den første av tre kontrakter ferdigstilt for Forsvarsbygg av entreprenørfirma Nordmo & Sønn AS. Inne i Bardufoss leir har de klargjort den nye tomta for hovedbasen for Helikopter for Luftforsvaret. Frosth Ingeniører AS har fått kontrakten med byggeledelse under anleggsperioden.

Ryddejobb Klargjøringen av tomta har gått ut på å rive et gammelt skvadronsbygg, fjerne gammel asfalt og be-tongdekke og ryddet området for vegetasjon. I tomta fant de også gamle bygningsrester av et fjernvar-meanlegg og gammel infrastruktur som ikke lenger er i bruk. Tomta er i dag klar for den nye oppføringen som kommer for Luftforsvaret. Byggestart her er satt til oktober.

Koordinert Inne i leirområdet på Bardufoss er det svært hektisk for tida med oppføring av en rekke prosjekter for Forsvaret, både Hæren og Luftforsvaret. - Vi er godt fornøyd med den klargjøringsjobben Nordmo & Sønn har utført for helikopterprosjektet på Bardufoss. Dette har vært koordinert opp mot den daglige drifta til Luftvingen, da det har krevd koordinering i forbindelse med transport av masser og andre behov på et område med stor trafikk, for-teller prosjektleder i Forsvarsbygg, Helen Ryeng.