Hyggelige tilbakemeldinger

Vi har fått svært mange hyggelige tilbakemeldinger på de nye nettsidene på Bygg.no. Selvsagt er det også fått en del kritiske bemerkninger. Vi er interessert i både ris og ros, og dersom flere vil gi sin melding så send en mail til vår webredaktør - john.oldertroen@bygg.no For byggenæringen vil den nye portalløsningen bli viktig. Det er nå om å gjøre at man benytter mulighetene. Besøket til sidene øker hver dag. For mange vil annonsemulighetene også være gode.