Hydro viderefører Utsira-prosjektet

- Det kombinerte vindkraft- og hydrogenanlegget på Utsira er blitt et verdenskjent landemerke i utviklingen av nye energisystemer basert på hydrogen.

- Ved å videreføre prosjektet håper vi å få enda mer erfaring og viktig kunnskap om kombinasjonen av vind og hydrogen, sier Ulf Hafseld, ansvarlig for foretningsutvikling i Hydros enhet for nye energiformer. Demonstrasjonsprosjektet på Utsira ble satt i drift sommeren 2004, og hadde et arbeidsprogram som strakk seg over to år. Nå har Hydro sammen med partneren Enercon besluttet å videreføre prosjektet fram til våren 2008, fordi man ser at det stadig er mye verdifull erfaring å høste, samt at man ønsker å prøve ut nye komponenter og løsninger som kan være godt egnet i framtidige anlegg. Blant annet planlegger man å prøve ut ny egenutviklet elektrolysørteknologi ved anlegget. - Utsira-prosjektet har gitt oss en rekke verdifulle erfaringer innenfor et område som det er stor interesse for i verden, og der Hydro er i fronten av utviklingen. Nå ønsker vi å gjøre enkelte tilpasninger og prøve ut nye teknologiske løsninger for å optimalisere anlegget, sier Ulf Hafseld, som er foretningsutviklingssjef i Hydros enhet for nye energiformer. Ved det kombinerte vind- og hydrogenanlegget på Utsira produserer to vindmøller kraft til 10 husstander. Overskuddsstrømmen blir lagret som kjemisk energi i form av hydrogen. Når det ikke blåser, konverterer en hydrogenmotor og en brenselcelle det lagrete hydrogenet tilbake til elektrisitet. På den måten har de to vindmøllene kunnet fungere som en stabil og sikker leverandør av kraft til det lille øysamfunnet, selv om det ikke alltid blåser. - Siden Utsira-prosjektet startet opp i 2004, har representanter fra energibransjen, media og turister fra hele verden besøkt Utsira. I 2004 vant Utsira-prosjektet Platts Global Energy Award for beste prosjekt innenfor fornybar energi, en utmerkelse som henger svært høyt for oss som jobber med energi, påpeker Hafseld. Hydrogenet på Utsira blir produsert ved hjelp av elektrolyse. Vann splittes i hydrogen og oksygen ved å tilføre elektrisitet. Denne prosessen finner sted i en elektrolysør. Oksygenet slippes ut i luften, mens hydrogenet komprimeres og lagres til bruk for generering av elektrisitet når det ikke blåser. Enova, SFT og Norges forskningsråd har støttet Utsira-prosjektet.