Hydro-gransker var sjef i Hydro

Advokat Sverre S. Tysland, som var med på å frikjenne Hydro-styret for opsjonsutbetalingene, har selv jobbet åtte år for Hydro.

Tysland jobbet i Hydro fra 1980 til 1988, først som advokatfullmektig og de siste fire årene som leder for selskapets olje- og gasshandel.

Også ansvarlig advokat for rapporten, Kristin Normann, har bindinger til selskapet. Hennes far, Kjell Normann jobbet som finanssjef i Hydro i 17 år, fra 1962 til 1979, skriver VG.

Dermed kan det settes spørsmålstegn ved habiliteten til to av de tre granskerne i advokatfirmaet Selmer.

Advokatfirmaene som næringsdepartementet hadde engasjert for å vurdere de juridiske sidene ved utbetalingen av Hydro-opsjonene, kom fredag til stikk motsatte konklusjoner i sin vurdering av Hydro-styrets avvikling av selskapets opsjonsordning. Mens advokatfirmaet Selmer godkjenner alt Hydro-styret har gjort, hevder advokatene hos BA-HR at opsjonsvedtaket den 23 juli kan være ugyldig.

Verken Tysland eller Normann mener bindingene til Hydro representerer et habilitetsproblem.

- Jeg mener jeg kunne gjøre en uhildet vurdering i denne saken. Det er lenge siden jeg hadde et arbeidsforhold i Hydro, sier Selmer.
- Det har overhodet ikke slått meg. Vi mente at dette overhodet ikke kom til å ha innvirkning på de vurderingene vi skulle ta, sier Kristin Normann til VG.