Hvervenmoveien 60

Fra venstre regionleder Ole Einar Rongved og anleggsleder Ragnar Øye begge Asker Entreprenør, prosjektleder Bjørn Stokk i HR Prosjekt, prosjektsjef Morten Kristiansen i Aka og prosjektleder Sindre Prestmo Larsen, Asker Entreprenør.Innfelt med fasadeplatene rundt hele bygget er det lagt inn LED-lys med mulighet for mange fargevalg. Da XXL åpnet sin butikk ble bygget lyst opp i sportsgigantens egen logofarge. Foto: Aka

Siste tilskudd til den stadig voksende Hvervenmoen næringspark på Hønefoss er et bygg for storhandel i Hvervenmoveien 60.

Fakta

Sted: Hønefoss

Prosjekttype: Næringsbygg

Bruttoareal: 12.000 kvadratmeter

Byggherre: AKA

Prosjektledelse byggherre: HR prosjekt

Totalentreprenør: Asker Entreprenør

Kontraktsum uten merverdiavgift: 120 millioner kroner

Arkitekt forprosjekt: Halvorsen & Reine

Arkitekt: Roar Jørgensen

Rådgivere: RIB, RIBr: Roar Jørgensen l RIE: Krøderen Elektro l RIV sprinkler: Exigo l RIV rørlegger: Loe VVS prosjekt l RIV ventilasjon: Bryn Byggklima l RiVA: Cowi l RIG: Arkimedium

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Krøderen Elektro l Rørlegger: Ødegaard VVS l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Automatikk: SRO l Grunn- og utomhusarbeider: Isachsen l Oppmåling: Asker Oppmåling l Himlinger: Bærum Byggmontering l Taktekker: Rune Edvardsen l Glassfasader og baldakiner: Østlandske fasadeteknikk l Stålarbeider: Scancon l Fasader og tak: T. Håkonsen Eftf og Areco l Montasje: T. Håkonsen Eftf. l Komplettering blikkenslager-arbeider: Ringerike tak og blikk l Leider og trapper: Brødr. Midthaug l Flis-arbeider: Brødr. Olsen mur og puss, Murercompaniet l Sprinklerarbeider: Rør og sprinklercompaniet l Fotskrapematter: Mattecompaniet l Malerarbeider: Leif Ivar malerservice l Radonmembran: Radonmannen l Dører: Rapp bomek og Daloc l Epoxybelegg: Oslo Epoxybelegg l Gulvstøp og Sparkling: Hæhre gulvstøp l Hulldekker: Spenncon l Prefabrikkerte isolerte betongelementer: Element sør l Lås og beslag: Brann og låsservice l Porter, gitter og rullegitter: Port Øst l Leveranse av fasadeplater: Cembrit, Vink l Byggtapetsering/Gulvbelegg : Oslo tapet og gulvbelegg l Teppefliser: Norgesgulv l Kjøkken: Epoq l Brannsikring: Firesafe l Fuging: Øyan og Schie l Solskjerming: Nerli Gruppen l Fasadeleverandør: Cembrit

Det hesteskoformede handelsbygget er på 12.000 kvadratmeter og ligger strategisk til like ved E16 og med kort vei fra Hønefoss sentrum. Bygget har fire leietakere, hvor XXL med 3.000 kvadratmeter åpnet allerede 6. februar. Elkjøp og Jysk har 2.000 kvadratmeter hver, mens Megaflis kan skilte med hele 5.000 kvadratmeter. Alle disse skal åpne før påske.

Asker Entreprenør har utført bygget i en totalentreprise, mens Aka AS er byggherre. I samarbeid med Aka har HR Prosjekt vært med på utviklingen av Hvervenmoen Næringspark over flere år, og på HM60 har rådgiveren hatt prosjektledelsen. Reine & Halvorsen har tegnet bygget i forprosjekt. Roar Jørgensen AS har stått for detaljeringen og arbeidstegninger.

Den 27 mål store tomta har vært i Akas eie i mange år og var ferdig regulert til plasskrevende handel, med minimum 2.000 kvadratmeter per leietaker.

– HM 60 er et ledd i en samlet og langsiktig utvikling av Hvervenmoen Næringspark. I første fase hadde vi mulighet til å bygge to byggetrinn, hvorav det første på 12.500 kvadratmeter på Hvervenmoveien 2, hvor blant annet Power, Biltema og Jula holder til. Reguleringsbestemmelsene tillot oss å bygge ytterligere et næringsbygg på 12.000 kvadratmeter, og det har vi ferdigstilt nå, sier Akas prosjektsjef Morten Kristiansen til Byggeindustrien.

Grunnarbeider og konstruksjon

Grunnarbeidene startet opp like før jul i 2018, og overlevering var 31. januar 2020.

– Tomtas beskaffenhet med sandgrunn var god, og vi startet med å kverne topplaget til jord. Vi var heldige med været i starten, men så kom vinteren og det ble litt utfordrende med store snømengder som måtte flyttes, sier prosjektleder Sindre Prestmo Larsen i Asker Entreprenør.

Bygget er i all hovedsak fundamentert på såle på grunn og med ringmur. Råbygget er av stål, hulldekker og sandwichelementer. Innvendige overflater og innredning er tilpasset de enkelte leietakerne. 2-300 kvadratmeter per butikk er bygget med bindingsverk. Det er leietakerskiller mellom butikkene med sandwichelementer med brannmotstand. Bygget forøvrig er fullsprinklet, både butikker, lager og utvendig varemottak, opplyser Larsen.

Han forteller at det har vært god plass på tomta, men at logistikken har vært krevende.

– Det er store volumer på det meste, og alt skal mellomlagres. Da vi fikk inn de største stålfagverkene på 23 meter, tok de opp 80 prosent av plassen mellom byggene. Vi startet opp i den ene enden hvor Elkjøp har sine lokaler og delte bygget i tre. Da vi var ferdige med å montere stålet i del 1, fikk vi på plass tak og vegger parallelt med at stålarbeidene fortsatte på del 2 og 3, sier prosjektlederen.

Det at man også skulle ferdigstille utomhus og legge asfalt før det ble kaldt bød også på noen logistikkutfordringer.

– Allerede i tidligfase ble det tatt en beslutning om at vi skulle opparbeide bærelaget for utomhusarealene, slik at vi slapp det i byggeperioden. Den oppbyggingen startet før vi begynte med montering av stålkonstruksjonene. På den måten kan man si at vi startet med utomhusarbeidene først, supplerer Asker Entreprenørs regionleder Ole Einar Rongved.

Tak og fasade

På taket er det TRP-plater, og fasadene er lektet ut med en miks av sementbaserte plater og aluminiumsplater. Det er også innslag av polykarbonatfelter med lys bak. Totalt er bygget kledt med cirka 4.000 kvadratmeter fasadeplater.

– Det er en påkostet fasade til å være et handelsbygg. I tidligfase var det krav fra Arbeidstilsynet om dagslys, men reguleringsbestemmelsene hadde også krav om såkalt høyere arkitektonisk utførelse på hele området her, sier Morten Kristiansen i Aka.

Samtlige fire butikker har takoverbygg over varemottakene. Dette utgjør til sammen 2.200 kvadratmeter med overbygg, og i tillegg er varemottakene skjermet med skjermvegger. Her kan trailere kjøre inn og levere varer til de respektive forretningene, skjermet for innsyn fra gaten, og kunder kan hente sine varer direkte på lageret.

– Dette er skreddersøm for leietakerne. Det er veldig godt tilrettelagt for logistikken for hver enkelt butikk, hvor det vil bli mye transport inn og ut – og mye søppel. Varemottakene er avgrenset med porter i hver ende, sier prosjektleder Bjørn Stokk i HR Prosjekt.

Arkitekt Anne Weisteen i Roar Jørgensen AS, som ble engasjert av Asker Entreprenør for detaljering og utarbeidelse av arbeidstegninger, forteller at den største utfordringen i prosjektet har vært nettopp utforming av fasadene.

– Opprinnelig var det tegnet glassfasader fra gulv til cirka 350 cm inne i hele «hesteskoen» ved inngangene, med innslag av farget glass. Ingen av forretningene ønsket så store vindusflater, ettersom de vil bruke mest mulig veggplass til eksponering av varer. I tillegg var man bekymret for at sollys skulle ødelegge varene, og derfor ønsket de å foliere vinduene, sier hun.

Arbeidstilsynet tillot imidlertid ikke slik foliering med begrun-nelse at det ikke ble nok dagslys inn i de store forretningslokal-ene og på lagrene.

– Alle fasader måtte dermed omprosjekteres, og løsningen ble store vindusfelt ved inngangene og vindusfelt høyt opp på veggene over vareeksponering. I tillegg ble det lagt inn mange nye vindusfelt rundt på baksiden av bygget slik at forretningslokaler fikk tilleggslys innover i sine lokaler, og det ble lagt inn vindusfelt over dører i lagrene, sier Weisteen.

Innfelt sammen med fasadeplatene rundt hele bygget er det lagt inn LED-lys for effektbelysning. Det er også innfelt en gjennomgående LED-lysstripe som binder inngangsfasadene sammen.

Bygget varmes opp med fjernvarme gjennom ventilasjonsluft. På sosiale rom og kontorer er det panelovner. Bygget er også tilkoblet fjernkjøling fra energiselskapet Vardar.

Utomhus

Det blir grøntarealer rundt hele bygget, og dette skal ferdigstilles til våren. Det er 260 ordinære parkeringsplasser, og det er også etablert en elbil-ladepark med tolv ladepunkter. Ladeparken er et prosjekt på sidelinja av entreprisen som byggherren har etablert i samarbeid med den lokale nettkraftsleverandøren Nettservice, som er en del av Ringerikskraft.

Aka har investert rundt 150 millioner kroner i det nye handelsbygget og er stolt av at det er et lokalt og kortreist prosjekt. Eiendomsaktøren har sitt hovedkontor like over veien i Hvervenmoveien 49, og Asker Entreprenørs regionkontor som ble etablert på Hønefoss i 2017, flyttet inn i nye lokaler i Hvervenmoveien 33 i oktober 2018 – også det et Aka-prosjekt. Her har også HR Prosjekt og Roar Jørgensen AS sine kontorer.

– Som byggherre er vi veldig godt fornøyde med hele prosessen, fra start til overtakelse. Vi har svært god erfaring med å bruke disse folkene, som er de samme som har vært involvert i tidligere prosjekter på Hvervenmoen – men da har de representert andre entreprenører, sier Kristiansen.

På under to år har Asker Entreprenørs nyetablering på Ringerike vokst fra tre til 38 ansatte og omsatte i 2019 for 250 millioner kroner, opplyser Ole Einar Rongved.

– Vi ønsker å være en lokal aktør av betydning, og det føler jeg at vi har fått til. Vi er stolte av at vi har klart å løse denne type bygg, spesielt når det gjelder logistikk. Det er ofte der man vinner eller taper jobben, avslutter han.