Tunneldagene 2020 må gå uten deltakere i salen, men NFF satser på et webinar med alle planlagte foredrag. Foto: Ole Harald Dale.

Hverken Tunneldagene eller Fjellspreng vil gå som normalt

NFF har lagt om strategien for gjennomføringen av høstens arrangementer. – Vi ønsker ikke å risikere at NFF blir en arena for smittespredning, sier generalsekretær Tone Nakstad.

Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) hadde i utgangspunktet tenkt å gjennomføre alle sine arrangementer som planlagt, riktignok med en tilpasning til gjeldende smittevernregler. Nå har imidlertid NFF lagt om strategien for gjennomføringen av Tunneldagene 2020, og ifølge generalsekretær Tone Nakstad, så blir det heller ikke mulig å kjøre Fjellsprengingsdagen som normalt

– Tunnledagene 2020 vil gå som et webinar, og det er all grunn til å tro at også Fjellsprengningsdagen får en annen form enn vanlig. Vi skal bruke september og oktober til å avklare hvordan vi kan gjøre dette på en best mulig måte for våre deltakere, sier Nakstad til Byggeindustrien.

Hun fremhever at styret i NFF ikke ønsker å gjennomføre arrangementer som potensielt kan bli en smittespreder.

– Vi hadde planlagt Tunnledagene med strenge smittevernregler, men likevel greier vi ikke å føle oss sikre på at samlingen ikke vil resultere i at vi kan være med på å spre smitte blant de 80 påmeldte deltakerne. Samtidig ble det klart at mange av våre medlemsbedrifter og personlige medlemmer har enda strengere retningslinjer enn myndighetenes smittevernregler å forholde seg til, og at det ville bli vanskelig for dem å delta i Drammen, opplyser Nakstad.

Som så mange andre arrangører må NFF nå basere seg på bruk av digitale løsninger. Ifølge Nakstad er planen for Tunneldagene å samle foredragsholdere i Drammen, og kjøre hele programmet som et webinar. NFF legger også opp til en virtuell befaring med foredrag og dronefilm fra et tunnelprosjekt.

– Vi tror det blir et bra og proft webinar i forbindelse med Tunneldagene, så satser vi på å bli enda sprekere til Fjellspreng, sier Nakstad.

Tunneldagene går av stabelen 2. og 3. september, mens Fjellsprengningsdagen og den påfølgende Geo- og bergmekanikkdagen er lagt til 26. og 27. november.