F.v. Gina Marie Qvale, Mali Smogeli-Johansen og Ole-Petter Thunes.

Hvem vil bo i en dårlig by?

Med innsikt, helhetlig tankegang, bærekraftige løsninger og samarbeid vil Rambøll bidra til å utvkle bedre byer.

- Ofte blir vi for fokusert på en vei, et hus eller sikring av en elv og glemmer å se hvordan enhetene påvirker helheten. Vi må ta oss tid til reflekter rundt hva slags byer vi ønsker for fremtiden, sa administrerende direktør i Rambøll, Ole-Petter Thunes under arrangement på Arendalsuka.

Temaet engasjerte mange og det kom flere enn det var sitteplasser til.

Holistisk tankesett
Gode og helhetlige løsninger starter med innsikt, og Rambøll har spurt til sammen 4.000 nordmenn hva de mener skaper en god by. Trygghet, muligheter for å finne arbeid, eldreomsorg og boliger til fornuftig priser var viktigst for folk. Bærekraft ble rangert nest lavest i undersøkelsen.

- Det er betimelig å spørre om vi er villige til å betale prisen for miljøvennlige løsninger. Vi ser i prosjektene våre at miljøtiltak ofte er det som blir nedprioritert først. På den andre siden vet vi at dersom miljømålene er tydelige helt fra starten av et prosjekt og flerfaglig ekspertise blir involvert kan de ofte realiseres uten for store merkostnader. Og vi har alle en forpliktelse til å forvalte dette på en god måte – og ta de riktige beslutningene, sa Thunes.

Politikk og prioriteringer
Men når alt er viktig må det prioriteres. Det var derfor naturlig å spørre de vel 100 frammøtte hvordan de ville prioritert hvis det var de de som styrte landet.

Den uformelle undersøkelsen viste at mange ville satset på eldreomsorg. Dette var like viktig for begge kjønn. For menn var det noe viktigere med boliger til fornuftige priser, og menn var også mest opptatt av gode mulighet for arbeid. Sikring mot naturkatastrofer ble lavest prioritert mens den klare «vinneren» for begge kjønn var satsing på bærekraft og miljø.

Lytt til de unge
Leder for uRIF Gina Marie Qvale utfordret Ole-Petter på hvordan man skulle få til raskere endring og bedre samarbeid, noe alle er enige om må til, men som likevel skjer sakte. Politikeren Siri Staalesen fra (Ap) og Jacob Mæhle (H) var mente at den yngre generasjonen i større grad må høres og tas på alvor. I tillegg var alle helt enige om at dialog og samarbeid er eneste mulighet for å nå felles mål om bedre byer.

- Pirk en politiker på armen og del det du har på hjertet, oppfordret Mæhle.