Hvem blir årets unge rådgiver?

Rådgivernæringen trenger unge rådgivere. På RIFs selskapsmøte i Ålesund 8.juni skal den nyinnstiftede prisen Årets unge rådgiver deles ut. RIF ønsker med prisen å synliggjøre verdiskapningen til unge rådgivere, samtidig som man ønsker å gjøre RIFs arrangementer til en attraktiv arena for flest mulig med tilhørighet i RIF-miljøet.

-Vi vet at det er mye kreativitet blant de yngre medarbeiderne i rådgiverfirmaene, og nå håper vi å bidra at denne blir synliggjort, forklarer RIFs administrerende direktør Tor Saghaug. Samtidig legger han ikke skjul på at RIF har flere motiver for å dele ut en pris. -Veien frem til tittelen godkjent RIF-rådgiver kan synes lang. Blant annet må man ha minst åtte års relevant praksis for å komme gjennom nåløyet, sier Saghaug: -Dette gjør at terskelen til å delta i RIF-relaterte aktiviteter kan bli høy, og målet kan synes langt borte. RIF-prisen skal bidra til å synliggjøre verdien av RIF-godkjennelse for yngre medarbeidere i rådgiverfirmaene. De formelle kriteriene tilsier at RIF-prisen gis for fremragende arbeid innenfor mottakerens arbeidsområde eller fagfelt, med vekt på den verdi arbeidet har for å øke den alminnelige anerkjennelse av rådgivernæringens betydning for samfunnet. For å komme i betraktning må kandidaten være yngre enn 35 år. Juryen består av divisjonsdirektør i Norconsult og medlem av RIFs hovedstyre; Gunnar Ekeberg, RIFs adm. direktør Tor Saghaug, daglig leder i Sivilingeniør Aanesland AS og leder av RIFs godkjenningsråd; Bjarne Aanesland, samt ansvarlig redaktør Claude R. Olsen fra Teknisk Ukeblad.