Hvaler barneskole

OveSkår

OveSkår

Østavind

Østavind

Mlogo

Mlogo

Proconsult

Proconsult

Splitkonlogo

Splitkonlogo

BorgeRør

BorgeRør

Sagstuen

Sagstuen

Råde

Råde

Modulvegger

Modulvegger

Fagprosjekt

Fagprosjekt

Lianlogo

Lianlogo

Glamox

Glamox

Metric

Metric

XLbygg

XLbygg

I Hvaler kan samtlige barneskoleelever i kommunen starte skoleåret i et 5.200 kvadratmeter nytt skolebygg. – Vi har fått det vi ønsket oss, sier rektor.

Fakta

Sted: Hvaler

Prosjekttype: Skolebygg

Bruttoareal: 5.200 kvadratmeter

Byggherre: Hvaler kommune

Hovedentreprenør: Ove Skår

Kontraktsum: 85 millioner kroner

Byggherreombud: Fredrikstad Byggettersyn

Arkitekt: Østavind Arkitekter

Landskapsarkitekt: Multiconsult

Rådgivere: RIB, RIV: Multiconsult l RIB tre: PRO Consult l RIE, RIBfy, RIVA, ITB-rådgiver: COWI l RIBr: Igniva l RIA: Brekke og Strand

Underentreprenører og leverandører: Grunn-, utomhus- og VA-arbeider: Råde Graveservice l Limtre og massivtre: Splitkon l Rørlegger: Borge Rør l Ventilasjon: Bryn Byggklima l Elektro og automasjon: Powertech Engineering l Belysningsutstyr: Glamox l Brannisolering: Firesafe l Glassfasader: Sagstuen l Vinduer: Lian Vinduer l Blikkenslager: Torbjørn Lemtun l Solavskjerming: Kvint Blendex l Byggevarer: XL-Bygg Knatterudfjellet Trelast l Innvendig overflatebehandling: Osmo Nordic l Himlinger, glassvegger, foldevegger: Modulvegger l Foringer og listverk: Hemnes Tre l Alu-dører: Langsholt Glass l Ståldører: Lande Mek. l Malerarbeider: Malermester Buer l Gulvstøp: Gulventreprenøren l Gulvbelegg: Intep l Parkett: Parkettpartner l Taktekking: Fagprosjekt l Innredninger: Sørlie Prosjektinnredninger l Trapper og rekkverk: Jotne Ankers l Heis: TKS Heis

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Hvaler kommune har erstattet Floren barneskole og Åttekanten skole med et nytt barneskolebygg tilknyttet Hvaler ungdomsskole. Skolen er nå Hvalers eneste skole med cirka 430 elever fra første til tiende trinn og 80 ansatte.

– Det nye skolebygget er et viktig prosjekt for Hvaler. Vi hadde to skolebygg fra 1967 og 1968, som trengte totalrenovering. Noe måtte gjøres, og det var lenge en åpen diskusjon rundt om vi skulle ruste opp skolene eller bygge ny. I 2019 vedtok kommunestyret og bygge en felles skole på Asmaløy, forteller prosjektleder Jon Edgar Hobekk i Hvaler kommune.

Oppdelt i soner

Nybygget er en toparallell skole på 5.200 kvadratmeter, fordelt på to etasjer. Deler av bygningen er kun oppført i én etasje, men det er lagt til rette for mulig påbygging senere.

Det er et frittstående bygg, men er forbundet med den eksisterende ungdomsskolen via en overbygget gangpassasje.

– Barneskolebygget inneholder 14 klasserom fra første til sjuende trinn, samt SFO-lokaler. Det er også noen spesialrom, som forskerrom, musikkrom og aktivitetsrom, men det blir også sambruk med ungdomsskolen. De skal blant annet bruke den eksisterende Hvalerhallen som gymsal, sier Hobekk.

Skolen har også felles administrasjon og felles personalrom. Skoleledelsen har kontorer i andre etasje i nybygget, og der er det også spiselokaler for de ansatte.

– Skolens ute- og inneområder er oppdelt i soner slik at elevene forandrer miljø ettersom de blir eldre. Småtrinnsavdelingene er plassert på sydsiden av bygget mens mellomtrinnene plasseres gradvis nærmere ungdomsskoledelen, sier han.

Fornøyd rektor

Byggets utforming er planlagt i samråd med både skolens pedagoger og FAU. Rektor Øystein Myksvoll Lande forteller at både de og elevene er svært godt fornøyde.

– Det har blitt kjempefint. Vi er heldige som har fått være med helt fra idéstadiet. Vi har fått si hva vi ønsket oss og diskutert med arkitekt og andre involverte. Elevene har vært her og sett. De er i ekstase, sier han lattermildt.

Lande forteller at pedagogene for hvert trinn jobber i team, og at hvert teamrom er tilknyttet klasserommene.

– Pedagogene sitter tett på elevene, bare en dør unna. Vi har heller ikke ganger i bygget. Arealet mellom klasserommene er undervisningsareal, med gruppebord, sofaer, lesekroker og skjermer. Jeg liker å kalle det et moderne bibliotek. Vi kan undervise der og elevene kan jobbe i grupper, sier han.

Bygd i massivtre

Skolebygget ble oppført i løpet av 15 måneder, og grunnarbeidene begynte i mars i 2020.

Ove Skår AS er hovedentreprenør, og byggeleder Markus Alexandersen sier byggeprosessen har gått veldig bra.

– Det har vært et fint prosjekt for oss, og vi har hatt et godt samarbeid med både side- og under- entreprenører. Vi har også hatt tett og god dialog med byggherre, sier han.

Alexandersen sier bygget er oppført med lett-tak, mens yttervegger og etasjeskiller er i massivtre. Innvendige vegger har tradisjonell oppbygging med lettvegger, og det er vannbåren varme i alle gulv. Varmeanlegget er basert på bergvarme og forsynes fra energibrønner, etablert på tomten, via ny energisentral i byggets andre etasje.

– Grunnarbeidene tok litt lengre tid enn planlagt, men var ferdig før sommeren i fjor. Deretter begynte vi med montering av massivtre. Bygget er delt inn i soner, noe som var en fordel under byggingen. Da kunne vi tette en del av bygget og så starte på de innvendige arbeidene i den sonen, mens vi fortsatte arbeidene med å tette en annen del av bygget. Slik jobbet vi suksessivt fram til bygget var tett i uke 42 i 2020 og klar for prøvedrift i uke 21 i 2021, sier han.

Kort byggetid

Alexandersen sier at hovedutfordringen har vært den korte byggetiden.

– Det har vært hektisk, men totalt sett har byggeprosessen gått veldig bra, sier han.

Hobekk sier den tilknyttede ungdomsskolen, og den naboliggende barnehagen har vært i full drift gjennom hele byggeperioden.

– Det har vært planlagt fra dag en, men har krevd en del planleggingen og koordinering. Arbeidene er gjort så skånsomt som mulig og partene hatt god dialog hele veien. Vi er generelt veldig godt fornøyde med resultatet. Skolen har god og moderne standard, og vi har fått det vi hadde behov for, sier han.


Flere prosjekter