Hva er det med norske tunneler?

RIF og Statens vegvesen arrangerer tunnelseminar 25. januar 2005, og interessen er enorm, med nær 190 påmeldte.

Tunnelbygging og drifting er et tema som stadig opptar brukere, politikere og byggere. Tunneler er de sikreste deler av vegnettet, men likevel ofte forbundet med spørsmål om sikkerhet. En undersøkelse fra sist høst viser at 500.000 voksne nordmenn er redd for å kjøre i tunneler, og av de to millioner som kjører i tunneler hver uke vet ikke 1,2 millioner av disse hva de skal gjøre om det begynner å brenne. I dag finnes det i overkant av 900 tunneler. Den samlede tunnellengden er 750 kilometer. Gjennomsnittstunnelen er i dag cirka 945 meter, mot 770 meter for i 1992-93. Krav til tunnelstandard endres kontinuerlig, og nå står vi ved et nytt tidsskille hvor også EUs regelverk vil få konsekvenser for hvordan vi bør utforme framtidens tunnel. Nye organisasjonsformer og kontraktsformer vil også være med på å endre tidligere tiders praksis. Hvordan kan vi ta med oss de beste erfaringer videre og være lydhøre for framtidens krav og behov, samtidig som kostnader og kvalitet skal oppfylle de rammer og retningslinjer som gis? Et best mulig samspill mellom aktører i de ulike faser kan være et første steg i riktig retning. Nylig uttalte Ronny Klæbo under kursdagene på NTNU; Det kreves mye å snakke imellom faggrupper, men ved å jobbe sammen, kan vi komme videre. RIF og Statens vegvesen inviterer herved til et tunnelseminar for å sette fokus på de dilemmaer Norge som verdensledende tunnelnasjon kan stå ovenfor. Sikkerhet, sårbarhet og fremtid i form av byggemetodikk, byggekostnad, byggekvalitet, samt trafikantens opplevelse av sikkerhet i forhold til reell sikkerhet.