Husleiespleis redder minstepensjonist Gerd

Minstepensjonist Gerd Fougner (70) føler lettelse. Hun er en av mange eldre som ikke lenger frykter at de blir kastet på dør 1. januar 2010 fordi de ikke kan betale husleien.

Landets vel 3.750 leiligheter med husleieregulering befinner seg i Oslo. Leilighetene blir minst dobbelt så dyre å leie når husleiereguleringsloven blir opphevet fra nyttår. En vesentlig del av beboerne har fryktet å bli kastet på gata fordi de rett og slett ikke har råd til å betale forhøyet husleie.

Men nå kommer staten og Oslo kommune dem til unnsetning. Det ble tirsdag bestemt at en statlig-kommunal støtteordning vil bli innført for å hindre at tusenvis av leietakere blir kastet på dør om sju måneder.

Stort sett eldre
ScanpixNTB har i flere omganger fortalt historien om Gerd Fougner. Siden hun var to år gammel har hun bodd i samme leilighet på Frogner i Oslo. Når husleiereguleringsloven er opphevet, vil hennes husleie øke fra kroner 5.100 i måneden til nærmere 13.000 kroner. Da vil hun bare ha 2.000 kroner igjen å leve for, sier hun.

En rapport som ble overlevert kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) i juli i fjor fortalte at de aller fleste som bor i regulerte leiligheter er eldre og minstepensjonister. 80 prosent er over 50 år, og gjennomsnittsalderen er 63 år. Storparten av de leieregulerte leilighetene ligger på Frogner, der bydelsutvalget anslår at sosialbudsjettet vil bli overskredet med over 50 millioner kroner i 2010 - en direkte følge av at mange ikke klarer å betale markedsleie på leilighetene.

- Utelukket
Statsråd Meltveit Kleppa sa til ScanpixNTB i november at Gerd Fougner er en av dem som går rundt med en bekymring som hun ikke vil at de skal ha.

- Jeg anser det som helt uaktuelt at Gerd og de andre som rammes av dette, skal bli kastet på gata, la hun til.
Redningen kom tirsdag. Det blir en behovsprøvd ordning som særlig skal gjelde for eldre med lang botid.

- Behovsprøvd betyr at denne ordningen fanger opp beboere med lav inntekt i forhold til de utgiftene de vil få, sier kommunalministeren.

Det blir et spleiselag mellom stat og kommune, til tross for at det var staten som i utgangspunktet gikk inn for å oppheve loven om regulert husleie.

- Vårt utgangspunkt er at dette er en regning som staten burde ta. Men det er jo alltid slik at man må strekke seg noe. Av hensyn til de menneskene det gjelder må man ikke legge prestisje i revirene til stat og kommune, sier byrådsleder Erling Lae (H).