Husbanken har gitt 160 millioner kroner i tilskudd til energitiltak.
Husbanken har gitt 160 millioner kroner i tilskudd til energitiltak.

Husbanken har gitt 42 kommuner tilskudd til energitiltak

Husbanken har gitt 160 millioner kroner i tilskudd til tiltak som reduserer energibehovet i kommunale utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem. Midlene har gått til 134 ulike prosjekter i 42 kommuner

I statsbudsjettet for 2023 bevilget Stortinget 160 millioner kroner i tilskudd til energitiltak fra Husbanken. Det har vært stor etterspørsel fra kommunene, og halvannen uke etter at Husbanken åpnet den nye elektroniske søknadsløsningen, var tilskuddsmidlene brukt opp.

– Her er det mange kommuner som har kjent sin besøkelsestid og søkt raskt. Det er bra, for det er et vilkår at tiltakene skal være gjennomført innen utgangen av november i år, sier avdelingsdirektør Tor Wigulf Christensen fra Husbanken i en pressmelding

Kommunene kunne søke om tilskudd til en rekke forhåndsdefinerte tiltak, blant annet etterisolering, utskifting av vinduer, installering av varmepumper, solceller og biokjele for fast brensel.

– Prosjektene knyttet til kommunale utleieboliger omfatter først og fremst etterisoleringstiltak og utskifting av vinduer. Når det gjelder omsorgsboliger og sykehjem, har kommunene også satset på solcelleanlegg og varmepumper, forteller Christensen i meldingen.

Flest prosjekter i Kongsberg, Stange og Dovre

Hvert prosjekt kunne få maksimalt fem millioner kroner i tilskudd, men kommunene kunne søke om tilskudd til flere prosjekter. Totalt har Husbanken gitt til sammen 160 millioner i tilskudd til 134 prosjekter i 42 kommuner.

  • Kongsberg kommune har ifølge meldingen en betydelig satsing på solceller på kommunens sykehjem, og har fått totalt 19,5 millioner kroner i tilskudd til åtte prosjekter.
  • Stange kommune satser på etterisolering av både sykehjem og omsorgsboliger, samt skifte av vinduer. Kommunen har fått totalt 14 millioner kroner i tilskudd til 12 forskjellige prosjekter.
  • Dovre kommune gjennomfører ulike tiltak i flere utleieboliger og sykehjem /omsorgsboliger, og har fått til sammen 15 millioner kroner i tilskudd til tiltak som er samlet i fem prosjekter.

19 fikk avslag

Andre kommuner som har fått tilskudd til forholdsvis mange prosjekter, er Senja, Bergen, Askøy og Brønnøy.

Husbanken har ifølge meldingen behandlet søknadene fra kommunene i den rekkefølgen de har kommet inn, så langt midlene rakk.

Etter at taket var nådd, har 19 kommuner fått avslag på søknader. Det er ikke lenger mulig å søke om tilskudd