Husahaugen bufellesskap

På Husahaugen på Stord har Engelsen Bygg ført opp tre bygg med til sammen ni omsorgsleiligheter, et fellesrom og en personalbase.

Fakta

Sted: Stord

Prosjekttype: Nybygg, helseboliger

Kontraktssum uten merverdiavgift: 19 millioner kroner

Bruttoareal: 666 kvadratmeter

Tiltakshaver: Stord Kommunale Eiendom

Totalentreprenør: Engelsen Bygg

Teknisk totalentreprenør: Teknisk Bureau

Arkitekt og totalrådgiver: Omega Areal

Uavh kontroll: Ing Jørgensen

Underentreprenører og leverandører:l Grunnarbeid: Engelsen Anlegg l Betongarbeid: Engelsen Entreprenør l Ferdigbetong: Ølen Betong l Taktekking: Nygård Tak l Ytterdører og vinduer: Gilje l Innerdører: Nordic Door l Blikkenslager: RHS l Tømrer: Engelsen Bygg l Maler og gulvlegger: O Kjelsnes l Pasientheiser: Etac l Branntetting: Fønix l Lås og beslag: DormaKaba l Kjøkken og garderobe: HTH Kjøkkenforum Haugesund l Garderobeskap: Vikse l Byggevarer: Optimera l Precut og takstoler: Optimera Teknisk

Byggherre er Stord Kommunale Eiendom, mens Omega Areal har vært både arkitekt og totalrådgiver. Engelsen Bygg har utført arbeidet i en totalentreprise, med en entreprisekostnad på 19 millioner kroner, uten merverdiavgift. Byggestart var i januar 2019, og prosjektet ble fullført i desember.

Ni omsorgsleiligheter

Prosjektleder Per Steinar Leirvik i Engelsen Bygg forteller at Husahaugen bufellesskap består av tre bygg med et samlet areal på 666 kvadratmeter.

Alle omsorgsleilighetene er på 54 kvad-ratmeter og inneholder åpen stue/ kjøkken, soverom, bad og gang og har universell utforming. Rett utenfor leilig-heten ligger en utebod.

– Bygg 1 inneholder fire omsorgs-leiligheter og et fellesrom, Bygg 2 tre leiligheter og Bygg 3 to leiligheter og en personalbase. Byggene ligger rundt en sansehage med plen, trær, plantekasser og uteboder. På et overbygd uteområde inn i ei sansehagen kommer det bål-panne, bord og benker, sier Leirvik.

Han forteller at Husahaugen bufelles-skap er ført opp uten noen spesielle utfordringer.

– Alt har gått veldig greit. Vi praktiserte BIM og lean i prosjektet, sier Leirvik.

Trygghet og fellesskap

Sivilarkitekt Hilde Berit Alvsåker i Omega Areal forteller at bufellesskapet er utformet med tanke på at beboere skal føle trygghet og få mulighet til fellesskap.

– Dette er gjort ved å legge husene rundt et felles tun. Innganger til leiligheter og felleshus vender inn mot tunet, og er forbundet med en sammenhengende overdekning. Tunet er opparbeidet som en felles hage. Samtidig har leilighetene en privat side som vender vekk fra tunet, sier Alvsåker.

Alvsåker sier at personalbasen er lett å finne for besøkende, og at det fra den er god oversikt over hvem som kommer og går. Her ligger også et par leiligheter for de som ikke ønsker å delta i et tett fellesskap, samt en felles bod som lukker tunet.

– Farger er en viktig faktor for trivsel og personliggjøring av et hjem. Fasadene har en ensartet materialbruk, men for å skille boligene fra hverandre har alle inngangsdører ulik farge. Bod har tilsvarende dørfarge som leiligheten den hører til. Beboerne eller beboernes representanter har vært med og tatt ut dørfarger, og interiørfarger i leilighetene, sier Alvsåker.

Trebygg

Husahaugen bufellesskap ligger noen kilometer nord for kommunesenteret Leirvik på Stord. Tomten bestod av fjell og løsmasser og var ferdig planert før totalentreprenøren Engelsen Bygg startet bygging. Det er lagt membran og boret ventilasjonshull for radon under bygget.

De tre en-etasjes byggene er tilnærmet rektangulære og danner et tun. Bærende konstruksjon er i tre. Takene har saltak og er tekket med mørkegrå betongpanner. Det overbygde uteområdet har tak av klart polykarbonat. Byggene har fasader med grå royalimpregnert liggende trepanel, og utebodene har okerfarget trepanel. Det er belegg på gulv, robuste gipsvegger og himlinger av gips.

Godt isolert

Det er 200 pluss 50 millimeter isolasjon i yttervegger, 300 millimeter i gulvet og i snitt 350 millimeter (blåseisolasjon) i takene. Trykktesting viser en luftveksling på 1,04 per time. Vinduene er i tre med beslag av aluminium. Alle byggene er fullsprinklet.

Sorteringsgrad for byggavfall er på 75 prosent. 35 personer var med da byggeaktiviteten var på topp. Husahaugen er fullført uten fraværsskader.

Husahaugen bufellesskap er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming skjer med vannbåren gulvvarme, basert på elkjel. Byggene har balansert ventilasjon med varmegjenvinning.