Hurum bo- og omsorgssenter

Hurum bo- og omsorgssenter i Filtvedt, 17.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHurum bo- og omsorgssenter i Filtvedt, 17.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHurum bo- og omsorgssenter i Filtvedt, 17.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHurum bo- og omsorgssenter i Filtvedt, 17.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHurum bo- og omsorgssenter i Filtvedt, 17.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHurum bo- og omsorgssenter i Filtvedt, 17.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHurum bo- og omsorgssenter i Filtvedt, 17.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHurum bo- og omsorgssenter i Filtvedt, 17.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHurum bo- og omsorgssenter i Filtvedt, 17.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHurum bo- og omsorgssenter i Filtvedt, 17.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHurum bo- og omsorgssenter i Filtvedt, 17.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHurum bo- og omsorgssenter i Filtvedt, 17.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHurum bo- og omsorgssenter i Filtvedt, 17.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHurum bo- og omsorgssenter i Filtvedt, 17.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHurum bo- og omsorgssenter i Filtvedt, 17.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHurum bo- og omsorgssenter i Filtvedt, 17.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHurum bo- og omsorgssenter i Filtvedt, 17.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHurum bo- og omsorgssenter i Filtvedt, 17.11.2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHurum bo- og omsorgssenter i Filtvedt, 17.11.2021.
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
LinkArkitektur

LinkArkitektur

Prodecon

Prodecon

Rejlers

Rejlers

RoarJørgensen

RoarJørgensen

Nordomatic

Nordomatic

Takmesteren

Takmesteren

SørlieProsjekt

SørlieProsjekt

Lianlogo

Lianlogo

Det nye senteret på Filtvet skal være Norges – muligens også verdens – første omsorgsbygg bygget som pluss-hus. Med Asker kommune som byggherre, ble plan- og designkonkurransen vunnet av HENT og LINK Arkitektur.

Fakta

Sted: Filtvet

Prosjekttype: Omsorgsbygg

Bruttoareal: 11.500 kvadratmeter

Byggherre: Asker kommune

Byggherreombud: Prodecon

Totalentreprenør: HENT

Kontraktssum eks. avgifter.: 410 millioner kroner

Kostnadsramme inkl. avgifter: 617 millioner

Arkitekt og LARK og IARK: Link Arkitektur

Rådgivere: RIG: Arkimedum l RIB: Bjørnstad Prosjektering l RIVA og RIAKU: Cowi lRådgiver økologi: Ecofact l RIV: Engenius lRIBYFy: Norconsult l RIBR: Roar Jørgensen lRIB prefab betong: Soltech l RIE og utførende: AS Elektrisk lRIV og utførende: Haaland Klima l RI Rør og utførende: NTI lITB for byggherre: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Velferdsteknologi: Ascom l Peling: Brødrene Myhre lGrunnarbeider: DS Maskin l Storkjøkken: Myhrvold Storkjøkken lRadonsikring: Radonmannen l Prefab betong: Spenncon lAutomasjon: SRO l Solcelleanlegg: Solcellespesialisten l Heis: Starlift lKanalmontasje: Luft-Teknikk l Fasader glass og aluminium, stål- og aludører: H-Fasader / Glassteam l Solavskjerming: Vental lBetongsaging og -boring: Mimax l Tømrer: Belstroj lTakheis og personløfter: Arjo l Betong: Turboconstroi lPrefab yttervegger: KMT l Kjøling: Viking Kulde lLås og beslag: Certego l Taktekking: Takmesteren lMurer: MPF Entreprenør l Gulvstøp og tynnavretting: Gulventreprenøren lBranngardiner: Jet Bramo l Foldedører: Trysil Byggprodukter lMetallarbeider: Rakvere l Porter: Assa Abloy lBlikkenslager: Sigfred Bentzen l Vinduer og balkongdører: Lian Trevarefabrikk lSystemhimlinger: Oslo Bygginnredning l Fast innredning: Sørlie Prosjektinnredning lSikkerhetsdør: Norfo l Pappkomprimator: Vang Teknikk og Miljø lKomposteringsmaskin: Empakk l Varme PVT Solfanger: SGP lGrunn- og utomhusarbeider: Wear Entreprenør l Gulvavretting: RLM lMalerarbeider og gulvbehandling: ATG

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

– Tidligere Hurum kommune hadde to bo- og omsorgssentre, som begge besto av eldre og

utdatert bebyggelse. Det ble bestemt å legge ned begge to, og bygge ett nytt her. Etter kommunesammenslåingen mellom Asker, Hurum og Røyken er det nå Asker kommune som er byggherre, forteller Asker kommunes prosjektleder Iver Fjæstad.

Sammenslåingen var kjent allerede da utarbeidelsen av forprosjektet ble igangsatt – den gang i regi av Hurum kommune. I den utlyste plan- og designkonkurransen, var det løsningsforslaget til HENT og LINK Arkitektur som trakk det lengste strået. Etter en forhandlingsperiode gikk aktørene inn i en samspillsfase.

– Dette var et veldig godt løsningsforslag. Måten det er lagt i terrenget på, langs Skoglundveien, har lagt til rette for et fantastisk uteareal på baksiden mot øst. Det er to sansehager mellom fløyene, et åpent og et lukket. I tillegg er det et stort hageanlegg, blant annet med en dam som vil bli fylt opp etter hvert. Verdifulle furutrær er beholdt og inngår i den ene sansehagen, forklarer Fjæstad.

Atskilt logistikk

– Helt fra konkurransefasen var vi inspirert av det gamle jordbruksområdet. Vi ville også plassere volumene best mulig i forhold til intern og ekstern logistikk. Det gir en fordeling av atkomst med personbiltrafikk og besøkene i nord og kollektivtrafikk foran hovedinngangen. Mens vareleveringen ligger lengst i sør, med den tyngre tunge trafikken for miljøstasjonene, sier Mikael Pedersen i LINK Arkitektur.

Pedersen forteller at i det skrånende terrenget fra veien, som utgjør en etasje, ble det jobbet med å få plassert volumet til å følge landskapet. Sammenkoblingen av for- og baksiden skjer via hovedentreen med et stort glassfelt gjennom bygget. Her kan man gå ned en etasje og ut i hageanlegget, eller inn herfra og opp til resepsjonen i vest.

– Plasseringen av volumet gir uteområdene forskjellige preg. På baksiden danner volumene den nordre sansehagen som er åpen for beboere, og den søndre som er løftet et nivå over terrenget. Ved at området er løftet opp, får vi også skjult personalparkering, den eksterne logistikken og ambulanseatkomsten. Mens man fra et beboerperspektiv får mest mulig kontakt med naturen og funksjonene, forklarer Pedersen.

Bo- og omsorgssenteret får fire avdelinger med 24 beboere i hver enhet, og en enhet med 14 beboere. Det inneholder også to dagsentre for sosialt samvær og aktivisering. Også lege, fysioterapeut, ergoterapeut, fotpleie og frisør vil være på plass. Et sentralkjøkken skal også betjene andre institusjoner og hjemmeboende.

HENT hadde fysisk oppstart rett før sommeren 2019. – Bygget har veldig mange tekniske installasjoner, blant annet et tøy- og avfallssuganlegg, som måtte graves dypt ned. Med mye nedbør den første høsten, måtte vi ha pumper for å holde vannet ute av grøftene. Det ga også utfordringer med logistikken på tomta, siden vi måtte grave mye på mange steder samtidig, forteller prosjektleder i HENT, Fredrik Hønsvall Hontvedt.

Fasader gjenspeiler skogen

For å spare tid og fremdrift, består fasadene av prefabrikkerte veggelementer, ferdig innsatt med vinduer. De varmgule fargene i fasaden er langt fra tilfeldig. De er inspirert av den bakenforliggende skogen, kan arkitekt Pedersen fortelle.

– Den brune basen og det mer oransjegule treverket er som furustammen, over der er trekronen, som i vårt prosjekt er den sorte rammen som skal samle volumet og avsluttes med solcellene i gavlveggene. Det er et stort bygg med et omfattende program, så det var viktig for oss å bryte opp skalaen, og trappe det nedover. Hovedvolumet er delt opp i mindre enheter. I henhold til byggherres ønsker i kravspesifikasjonen, skulle institusjonspreget på bygget minimeres, forklarer Pedersen.

BREEAM og passivhus

– Målet om BREEAM-NOR Excellent startet med et vedtak i Hurum kommune. I henhold til definisjonene til FutureBuilt, er omsorgsbygget også et plusshus, sier Fjæstad. For å produsere mer energi enn det forbruker, benytter det 11.500 kvadratmeter store bo- og omsorgssenteret flere verktøy og elementer; solavskjerming, kuldebrobrytere, og et klimaskall rundt en kompakt bygningskropp.

– Taket og fasadene mot skogen er kledd med et stort solcelleanlegg. Det brukes i kombinasjon med et solfangeranlegg. Dette varmer vannet og produserer samtidig strøm. I størst mulig grad skal energien gjenbrukes på bygget, også restvarmen fra kjøleanlegget på sentralkjøkkenet, som skal gjenvinnes i varmeanlegget, sier Hontvedt.

– Da vi startet med prosjektering i 2018 med videre utvikling i 2019, hadde vi ingen referanser. Det er i hovedsak RIV-en som står bak designet i varmesentralen. Konseptet kommer fra Asker kommune og Energiavdelingen til HENT. Det er tekniske løsninger som er designet i felleskap mellom byggherre, rådgivere og entreprenører, understreker Hontvedt.

– Planen er at man skal kunne lade 22 el-biler i året på overskuddsenergi, sier Fjæstad.

Et nøkkelfritt bygg med passive og aktive alarmer med adgangsstyring er noe av den velferdsteknologien som er installert i Hurum bo- og omsorgssenter.

– Vi er svært fornøyde med at HENT, vi og byggherre har klart å holde på det opprinnelige konseptet. Å ta ned skalaen i bygget, og beholde kontakten med landskapet. Dette har blitt fulgt opp fra dag én i prosessen, understreker Pedersen.