Hundrevis av skjulte legionella-kilder

Flere hundre norske bedrifter har luftrenseanlegg av typen som spredte legionellaepidemien i Østfold. Men myndighetene vet ikke hvor de er, skriver Aftenposten.

Landets scrubberanlegg er ikke underlagt de samme restriksjonene som kjøletårn. Statens forurensningstilsyn stiller for eksempel bare krav om hvor mye luft anleggene skal rense. Bedriftene velger selv hvilken type renser de vil ha, og ingen synes å ane nøyaktig hvor mange norske bedrifter som har installert scrubbere. Ifølge Aftenposten anslår Sosial- og helsedirektoratet antallet til flere hundre. Med det skadepotensialet som ligger i disse scrubberne, vil det være hasard ikke å behandle dem på samme måte som kjøletårn når vi nå lager et nytt kontrollregime. Jeg tar det for gitt at vi om noen dager beslutter at også luftrenseanleggene underlegges regler om blant annet meldeplikt til kommunen, sier helseminister Ansgar Gabrielsen (H) til avisen. Sosial- og helsedirektoratet vil nå innkalle produsenter, leverandører og industrien til et møte der rengjøring og vedlikehold av luftrenseanleggene vil bli diskutert.