Hun skal lede Virke Byggevarehandels Miljøforum

Tine O. Fauskanger, miljø- og bærekraftsansvarlig i Fritzøe Engros, har blitt valgt som leder for Virke Byggevarehandels Miljøforum.

Tine Fauskanger. Foto Haavard Wannebo
Tine Fauskanger. Foto Haavard Wannebo

Forumet ble etablert i 2018 for å bidra til å løfte medlemmenes kompetansenivå og skape nettverk og en arena for diskusjoner rundt klima- og miljøspørsmål relevant for byggevarehandelen som bransje.

– Jeg er veldig glad for å ha blitt valgt som leder av Virke Byggevarehandels Miljøforum. Det er mange kloke hoder med mye god kunnskap og erfaring som samles på disse møtene, og det er spennende temaer det jobbes med, sier Tine O. Fauskanger i en pressemelding.

– Det er viktig for Fritzøe Engros å være til stede og være en positiv bidragsyter i arbeidet med miljø og bærekraftsspørsmål. Når Tine nå er valgt som leder av Virke sitt miljøforum, ser jeg på det som en positiv bekreftelse på at det arbeidet Tine og Fritzøe Engros har gjort over lengre tid har vært bra. Fritzøe Engros som en av de store leverandørene til byggevarehandelen har som mål å ligge i front innenfor dette arbeidet, sier Espen Randsted, administrerende direktør i Fritzøe Engros i samme melding.

Fritzøe Engros har vært en aktiv deltager i miljøforumet siden oppstarten.For byggevareleverandøren er forumet en viktig møteplass for blant annet bransjerelevant input og oppdatering på krav og aktiviteter knyttet til miljø og bærekraft, understreker de i meldingen.