Kjersti Kvalheim Dunham er ansatt som divisjonsdirektør for bygg og konstruksjon i Norconsult. Foto: Johnny Syversen/Norconsult

Kjersti Kvalheim Dunham er ansatt som divisjonsdirektør for bygg og konstruksjon i Norconsult. Foto: Johnny Syversen/Norconsult

Hun er ansatt som divisjonsdirektør for bygg og konstruksjon i Norconsult

Kjersti Kvalheim Dunham er ansatt som ny direktør for divisjon bygg og konstruksjon i Norconsult, og vil tiltre stillingen ved årsskiftet.

– Med Kjersti får vi en erfaren, engasjert og markedsorientert leder med stor gjennomføringskraft. Dunham vil bidra til å utvikle divisjonen bygg og konstruksjon og markedsområdet bygg og eiendom videre sammen med de øvrige enhetene i konsernet, sier konserndirektør for hovedkontor i Norconsult, Bård Hernes, i en pressemelding.

Dunham har jobbet i Norconsult siden 2019, og har hatt stillingen som prosjektdirektør samferdsel i selskapet. Hun har tidligere erfaring fra flere lederroller i betongbransjen og Statens vegvesen Vegdirektoratet, blant annet som avdelingsdirektør for veg og transportavdelingen, trafikksikkerhet-, miljø og teknologiavdelingen og tunnel- og betongseksjonen. Hun har også vært prosjektleder for Ferjefri E39.

Kjetil Ruud har ledet divisjonen siden 2015. I denne perioden har divisjonen nær doblet sin størrelse. Ruud vil fortsette i Norconsult som prosjektdirektør innen bygg- og eiendom, skriver selskapet, som peker på at divisjonen har hatt en god utvikling siden 2015.

– Nå ser vi frem til at divisjonen med sine 300 medarbeidere utvikler seg videre, og vi er veldig fornøyde med at Kjersti Kvalheim Dunham har takket ja til stillingen, sier Hernes.

Kjersti Kvalheim Dunham er utdannet sivilingeniør bygg fra NTNU innen konstruksjon. Hun er gjesteforeleser innen prosjektledelse ved flere universiteter, og har hatt styreverv i en rekke bransjeforeninger som blant annet Prosjekt Norge, Norsk Betongforening, Norsk forening for fjellsprengningsteknikk, Tekna og Forskningsrådet. Hun er 51 år, gift og er bosatt i Bærum.