Ida Hjeltnes blir utviklingsdiretktør i OMA - Oslo Metrolpolitan Area.  Foto: Sturlason

Ida Hjeltnes blir utviklingsdiretktør i OMA - Oslo Metrolpolitan Area. Foto: Sturlason

Hun blir ny utviklingsdirektør i OMA

Ida Hjeltnes går fra Norsk Eiendom til OMA (Oslo Metropolitan Area) i en nyopprettet stilling som utviklingsdirektør.

Hjeltnes kommer fra stillingen som prosjektleder for boligutleie i Norsk Eiendom og har flere års erfaring fra byutviklingsfeltet i Oslo, ifølge en pressemelding.

– Vi er veldig fornøyd med å få Ida Hjeltnes på plass som ny utviklingsdirektør i OMA. De siste årene har OMA økt sitt fokus på å være en lokal aktør for byutviklingen i Osloregionen. Fremover ønsker vi å jobbe mer strategisk med dette og bli den viktigste samarbeidspartneren til kommunene i vår region, sier styreleder Mathis Grimstad, i meldingen.

Hjeltnes selv peker på at tillit og anerkjennende dialog er nøkkelord for å skape gode byutviklingsprosesser.

– Jeg er overbevist om at OMA er riktig arena for å bidra til å fasilitere og stimulere til nettopp dette gjennom en kunnskapsbasert tilnærming til byutvikling, sier hun i meldingen.

Daglig leder Erling Fossen er begeistret for å få Hjeltnes med på laget for å videreutvikle nettverket, som jobber for helhetlig og bærekraftig byutvikling.

– Det er særlig to områder som trenger hennes kompetanse. OMA har nå allerede 11 områdeforum med ytterligere fire i prosess. Disse har en unik posisjon for å få til en helhetlig områdeutvikling i hele Osloregionen. Mange glemmer også at byutvikling er et fag, som ofte blir oversett når knappe forskningspenger skal prioriteres. Å skape et eget byforskningprogram i tett samarbeid med Oslo Met, AHO og NMBU står høyt på agendaen, sier Fossen.

Ida Hjeltnes tiltrer 1. juni.