Humla borettslag

Humla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHumla BRL på Vollebekk i Oslo, 17.6.2022.
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
Veidekkelogo

Veidekkelogo

LAarkitekter

LAarkitekter

Afrylogo

Afrylogo

Akershusgartneren

Akershusgartneren

TVgulvavretting

TVgulvavretting

Ubab

Ubab

OBOS Nye Hjems byutviklingsprosjekt på Vollebekk pågår for fullt, der Veidekke Entreprenør nettopp har overlevert sitt femte byggetrinn. Med sine 184 leiligheter, er Humla det hittil største trinnet på det tidligere industriområdet.

Fakta

Sted: Vollebekk, Oslo

Prosjekttype: Boligbygg

Byggherre: OBOS Nye Hjem

BRA: 18.316 kvadratmeter

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 370 millioner kroner

Arkitekt: Lillestrøm Arkitekter

LARK: Norconsult

Rådgivere: RIB: AFRY l RIA: Brekke & Strand Akustikk l RIE: EDA l RIV, RIByFy, RIG, RIBR, dagslys: Multiconsult l RIVA: Rambøll Norge

Underentreprenører og leverandører: Riving: AF Gruppen l Ventilasjon: Bjerke Ventilasjon l Grøntanlegg tak: Akershusgartneren l Bærestål: Byemark Stålkonstruksjoner l Rør: GK Rør l Parkett: ParkettPartner l Fjernvarme: PeCon l Slamrens: Slamrensing l Kjøkken: Studio Sigdal l Plattendekker: Thomas Betong l Gulvavretting: TV Gulvavretting l Maler: Malerfirma Edvardsson l Betongelementer: UBAB

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

– Sammen med Veidekke og de utvalgte rådgiverne, har vi lagt ned en grundig jobb i utviklingsfasen. Der satte man rammene for alt fra utforming av kjellerarealer og p-plasser til det å innfri premissene for dagslyskrav, inneklima og brannkrav, sier prosjektleder for OBOS Nye Hjem, Matias Rodny. – Det har vært en god prosjektorganisasjon. Fordelen med å bygge med samme entreprenør over flere felter er blant annet at man kan videreføre erfaringer og gode løsninger på en effektiv måte.

Underdeling

Humla består av en mindre frittliggende boligblokk i nord som fronter en U-formet bygningskropp, underdelt i seks bygg. Et felles gårdsrom med uteoppholdsarealer, lekeområder og beplanting, ligger over parkeringsetasjen under.

Slektskapet til tre av de foregående trinnene – Bekketrappa, Blomstertrappa og Bien – er tydelig når det gjelder materialvalg, detaljer, volumoppbygging og fargepaletter. A-Lab har stått bak reguleringsarbeidet, og har lagt opp til en kvartalsstruktur der interne gangforbindelser, gater og gatetun, binder de ulike kvartalene sammen.

Lillestrøm Arkitekter har hatt ansvar i hele prosessen, inkludert forprosjekt og rammesøknad. Dorte Landmark har jobbet sammen med kollega Eline Johansen om utformingen. Hun mener reguleringsplanen var fin å forholde seg til.

– I den ligger det egentlig kun makshøyder og omrisset av hvor man kan legge bebyggelsen, som egentlig kunne legges hvor vi ville innenfor de ytre linjene. Humla er regulert sammen med naboprosjektet Bekketrappa. Vi har ikke brukt hele arealet, men ligger noen hundre kvadratmeter under det vi hadde anledning til å bygge, sier hun.

Lukket struktur

Humla fyller ut utbyggingsområdets sørvestre hjørne, og ligger henvendt mot Vollebekkveien, Østre Aker vei og T-banen. Utformingen av byggene er preget av lydforholdene og kravene til dagslys, siden en del av leilighetene var støyutsatte. Bebyggelsen har en lukket struktur mot T-banen, unntaket er en to-etasjes høy portal mot sør for å slippe inn lys og å ha en gangpasssasje.

– Det skal være en urban bebyggelse. Byggelinjene ligger enkelte steder kun 15 meter fra hverandre. En viss prosentandel av bebyggelsen skal være uteoppholdsarealer. En gitt andel av disse igjen skal første mai ha tre timer sol mellom kl. 15 og 18. Vi var avhengige av opphold på takflatene for å kunne komme innenfor det kravet. Men siden en del av takene er støyutsatte, ble det montert 1,3 meters høye, tette glassrekkverk. Det hjalp oss å få til arealer innenfor akseptable støynivåer, forklarer hun.

Reguleringen for Vollebekk krever sprang i bebyggelsen og en variasjon i materialbruken. – Her er det fire forskjellige tegltyper, pussfasader, aluminiumsplater med en komposittkjerne og et gyllent trepanel, sier Landmark.

Etter at riving av eksisterende bygningsmasse og påfølgende miljøsanering, har Veidekke fått gjennomført omfattende forberedelser på den vel 40 mål store tomta. Alt av teknisk infrastruktur, med kabling, spillvann og overvann, ble gravd ned for å ligge klar etter hvert som byggetrinnene ville komme.

Nedstenging og oppstart

– Ledelsen i OBOS hadde så stor tro på prosjektet at det ble gitt klarsignal til byggestart før vi lanserte salget i juni 2020. Da hadde vi kommet langt i prosjekteringen, samtidig som vi ønsket å ivareta den fremdriften som Veidekke hadde her oppe. Salgstakten har vært veldig bra i løpet av disse to årene. 175 er solgte, det er nå bare åtte leiligheter igjen, opplyser Rodny.

I februar 2020 underskrev Veidekke kontrakten om Humla med OBOS Nye hjem. Oppstarten var 16. mars samme år, kun noen dager etter at Norge stengte ned. Det var en fortløpende risikovurdering om hvorvidt salget ville bråstoppe. I månedene før og etter at koronaen kom, ble det regnet på hva det ville koste å stoppe – og hvordan det eventuelt var mulig å stoppe byggingen.

– Skulle vi bare bygge p-kjeller og fylle inntil og la det stå inntil videre, eller bare bygge halvparten av byggene og deretter stoppe? Vurderingen pågikk helt frem til 15. august – da fikk vi bestilling på alt, sier prosjektleder Widar Bråten i Veidekke.

Rodny er klar på at nettopp koronautbrudd og nedstenging var den største utfordringen i prosjektet. – Det ble gjort en kjempejobb fra Veidekkes side for å legge til rette forholdene på brakkeriggen og på plassen for å hindre utbrudd. Fremdriften ble opprettholdt gjennom hele pandemien, og Humla ble overlevert samme dato som opprinnelig fastsatt, uten forsinkelser, sier han.

BREEAM sent inn

Prosjektet var godt i gang, da det på sentralt hold i OBOS Nye Hjem ble vedtatt at alle prosjektene skulle miljøsertifiseres. Selv om det var sent i prosessen, var tankegangen i OBOS at det var nyttig å tilegne seg kunnskap som kunne tas med på veien videre.

– Det var litt utfordrende, siden vi begynte sent. Hadde vi begynt i en tidlig fase, kunne vi fått med oss flere BREEAM-poeng. Blant annet på biologi, der vi ikke fikk kartlagt tomta i forkant, forklarer Veidekkes prosjekteringsleder Gry Mariann Buraas Lauten.

– Nå har vi fått sertifisering på designfasen. Vi forholder oss til samme nivå som de som har BREEAM Very Good. Men de har poeng fra tidlig fase, som vi altså ikke kunne ta. Vi har ikke gitt avkall på nivået. Det handler om at det vi ikke fikk utarbeidet i forkant, ikke har påvirket selve produktet, bekrefter Rodny.

Sjeldent funn

Den 11. august 2015, lenge før oppstart, ble det på en rødkløver funnet et eksemplar av en sjelden Bombus subterraneus. For de uinnvidde; en slåttehumle. Uten å vite om det selv, satt den utrydningstruede humla sitt preg på prosjektet – og ikke bare i prosjektnavnet.

– Vi har hatt med oss en engasjert landskapsarkitekt som har utformet hele grøntanlegget, for å bidra til et større biologisk mangfold. Det er lagt vekt på å lage grøntarealer for organismer og insekter som lever her. Derfor er det slåtteeng, både i gårdsrommet, og på en av takflatene, forteller Rodny. En slåtteeng skal ikke klippes, men slås med ljå.

Humla Borettslag har ingen private, men til gjengjeld mange felles takterrasser. Med opptil sju etasjers høyde ligger alt til rette for et godt utsyn over byen fra takflatene. Nå er det ikke bare slåttehumler som får en fordel når det gjelder mattilkomst på taket. På det inntrukne taket på bygg K i nord, er det etablert et større drivhus som samtlige beboere i borettslaget fritt kan få nyte fordelen av.


Flere prosjekter