<p></p><p>VELLYKKET REKRUTTERINGSPROSJEKT: Fra venstre Ellen Eriksen, Rehabil, Torbjørn Nordal, Oslo Murmesterbedrift, Morten Kjelgård, Oslo Tegl og Puss, Ingeborg Malterud, NHO Ringer i Vannet og Thomas Jacobsen, Oslo Entreprenørbedrfit. Foto: Svanhild Blakstad</p>Terje Gundersen i Rehabil og daglig leder Thomas Jacobsen i Oslo Entreprenørbedrift. Foto: Svanhild BlakstadTerje Gundersen i Rehabil overrekker diplom til Morten Kjelgård i Oslo Tegl og Puss for at byggefirmaet har rekruttert via attføringsbedriften. Foto: Svanhild BlakstadGodt samarbeid gir gode resultater.- Vi har gode erfaringer med å rekruttere folk som har hull i CV-en. Etter en prøveperiode har vi nå ansatt, og han skal gå opp til fagprøven til våren, sier daglig leder Torbjørn Nordal i Oslo Murmesterbedrift. Ellen Eriksen i Rehabil kobler kandidater sammen med bedrifter i byggenæringen.

Hull i CV-en ble til fast ansettelse i byggenæringen

Et vellykket rekrutteringssamarbeid mellom NHOs Ringer i Vannet, attføringsbedriften Rehabil og bedrifter i byggenæringen har resultert i flere faste ansettelser for folk med hull i CV-en.

Ringer i Vannet

Ringer i Vannet er en rekrutteringsstrategi skreddersydd for næringslivet. Mens man før lette etter jobber som passet litt til personen, søker man nå etter personer som passer til jobben.

Ringer i Vannet kobler mennesker med hull i CV-en med NHO-bedrifter, uten kostnad for bedriften. Over 2.000 NHO-bedrifter er med på prosjektet.

I 2017 ble 2.200 personer rekruttert fra tiltaksbedrift til en NHO-bedrift. Ringer i Vannet er NHO-fellesskapets hovedsatsing på IA-avtalens delmål 2: Hindre frafall og øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne.

Kilde: NHO

NHOs rekrutteringsprogram Ringer i Vannet kobler mennesker som har falt utenfor arbeidslivet med NHO-bedrifter. Oslo Entreprenørbedrift, Oslo Murmesterbedrift og Oslo Tegl & Puss har alle ansatt gjennom NHO-prosjektet, og det er attføringsbedriften Rehabil som har skaffet kandidatene.

Rekrutteringen har til nå resultert i fire faste ansettelser i de tre søsterbedriftene, og dette ble markert tirsdag denne uken i Rehabils lokaler på Kalbakken i Oslo.

– Disse bedriftene viser at de tar samfunnsansvar på alvor ved å gi folk som har falt utenfor arbeidslivet på ulikt vis, en sjanse. Det er mange bedrifter som har gode intensjoner og sier de vil gjøre noe, men disse tre fra byggenæringen har faktisk gjort det og lykkes med det, sier veileder Terje Gundersen i Rehabil.

Han overrakte diplom til hver av de tre bedriftslederne, som bevis på at folk med hull i CV-en og som tidligere hadde NAV som arbeidsgiver, nå er fast ansatt i de respektive bedriftene.

Daglig leder Thomas Jacobsen i Oslo Entreprenørbedrift kan skilte med sin tredje ansettelse gjennom attføringsbedriften, og har bare godord å si om ordningen.

– Det er krevende å få tak i folk i byggebransjen i dag, og dette er fin måte å rekruttere på, selv om det krever litt ekstra av arbeidsgiver i form av oppfølging og tilrettelegging, sier han.

Oslo Entreprenørbedrift kom med i ordningen for tor år siden, etter en direkte henvendelse fra Rehabil. I sommer fikk entreprenøren besøk av statsminister Erna Solberg og partilederne Siv Jensen og Trine Skei Grande på en av sine byggeplasser, hvor politikerne fikk se arbeidslivsinkludering i praksis.

– Vi fikk mange positive tilbakemeldinger fra bransjen og fra våre oppdragsgivere, deriblant OBOS og Selvaag. Vi driver i en konkurranseutsatt bransje med sterkt prisfokus, og det koster ekstra både å ha med seg lærlinger og folk med spesielle behov. For oss er det viktig å vise at vi er en bedrift som tar ansvar, og at det betyr noe også for innkjøpere og de som tar avgjørelser når de skal kontrahere selskaper, sier Jacobsen.

Han mener byggebransjen, som er en veldig stor del av økonomien i Norge, i større grad må ta et slikt sosial ansvar.

– Det er mange bedrifter innen bygg- og anlegg som ikke har egne ansatte, som ikke har lærlinger og som ikke tar risiko ved å bruke bemanningsbyråer eller nyetablerte selskaper, gjerne fra utlandet. På den måten blir man billigst. Men det er veldig kortsiktig og lite ansvarlig, mener Jacobsen.

Han legger til at selv om byggenæringen har et stort behov for fagfolk, er det fortsatt mange arbeidsoppgaver som ikke trenger spisskompetanse og at bedriftene også av den grunn kan ta inn folk med spesielle behov eller mangler på CV-en.

– Vi som jobber i arbeids- og inkluderingsbedrifter vil ikke lykkes i vår jobb hvis det ikke er for arbeidsgivere som dere, som ser nytten av å ta imot kandidatene med de utfordringene de har, sier KAM-kontakt Ellen Eriksen i Rehabil, til de tre representantene fra Oslo Entreprenørbedrift, Oslo Murmesterbedrift og Oslo Puss og Tegl.

Daglig leder Torbjørn Nordal i Oslo Murmesterbedrift er veldig godt fornøyd med samarbeidet med Rehabil og Ringer i Vannet, og kunne stolt motta diplom og blomster for sin første ansettelse gjennom prosjektet.

– Vår mann skal gå opp til fagprøve til våren, og det er utrolig bra siden vi sårt trenger fagarbeidere innen murerfaget. Som arbeidsgiver er det lett å vegre seg for å ta inn folk som har falt utenfor det vanlige arbeidslivet, men vi opplever at Rehabil er raskt på ballen og følger opp hvis det skulle være noe. Det betyr en trygghet for oss som arbeidsgiver, avslutter han.