HTB Gruppen satser på ferdighus

Haugaland Totalentreprenør og Byggtjenester i Haugesund satser nå i ferdighusmarkedet på Haugalandet.

Selskapet har inngått samarbeidsavtale med ABChus.

─ ABChus har et unikt og sterkt konsept, som gjør at vi kan levere nøkkelferdige hus og hytter med svært høy standard, til en gunstig pris og på svært kort tid. Dette gjør også at vi som selskap får et bredere tilbud, og blir en mer komplett boligleverandør, sier daglig leder HTB Gruppen, Kjell G. Håvardsholm, i en pressemelding.

─ Vi er opptatt av lokalt næringsliv og av å benytte lokale underleverandører så ofte det lar seg gjøre. Derfor har vi sterk tro på at avtalen ikke bare vil være bra for oss og ABChus, men at vi også kan bidra til økt verdiskapning i hele den lokale verdikjeden, sier Håvardsholm videre.

På sikt anslår de at det vil kunne bygges rundt ti boliger og hytter årlig. Etter hvert er målet ytterligere vekst.

─ Vi har allerede mange henvendelser fra boligsøkende kunder i Haugalandsområdet. Samarbeidet med HTB Gruppen vil gjøre det mulig å utløse potensialet i markedet. Beregningene som ligger til grunn for avtalen er nøkterne, og vi har tro på at vi sammen kan ta betydelige markedsandeler i regionen, sier forhandlersjef i ABChus, Magnar Sandersen, i meldingen.