Direktør for sikkerhetsrådgivning i HRP, Carl-Axel Hagen (t.h.) og fagdirektør for beredskap og kontinuitet i HRP, Stian Sæther. Foto: Tor-Hartvig Bondø
Direktør for sikkerhetsrådgivning i HRP, Carl-Axel Hagen (t.h.) og fagdirektør for beredskap og kontinuitet i HRP, Stian Sæther. Foto: Tor-Hartvig Bondø

HRP og Forsvarsbygg med sikkerhetsavtale

HRP er valgt som A-leverandør av Forsvarsbygg. Avtalen dekker flere rådgiverroller innenfor sikkerhet i prosjekter samt forebyggende sikkerhet.

Rammeavtalen går over to år med mulighet for forlengelse med ytterligere to år, og har en forventet verdi på 40 millioner over, hvor A-leverandør vil bli tilbudt alle oppdrag opp til estimert verdi på 1,5 millioner.

Ut fra pris- og kvalitetsvurderingene samlet sett, endte tilbyderne i denne rekkefølgen: 1) HRP, 2) Advansia, 3) Cowi, 4) BDO, 5) Sweco, 6) KPMG og 7) PWC.

- Vi er glade for at Forsvarsbygg har valgt oss som leverandør. Vi tilbyr dem et sterkt tverrfaglig team bestående av rådgivere fra alle våre avdelinger innen IKT- og cybersikkerhet, beredskap og krisehåndtering, samt fysisk sikkerhet og analyse. De fleste har også lang operativ og praktisk brukererfaring med sikkerhet og sikringstiltak. Vi vil derfor også alltid ha brukerne i fokus, sier direktør for sikkerhetsrådgivning i HRP, Carl-Axel Hagen i en pressemelding.

- Vi tror at nettopp vårt fokus på helhetlig og tverrfaglig sikkerhet har vært utslagsgivende i denne konkurransen, og vi gleder oss til et godt samarbeid med Forsvarsbygg i årene fremover, legger avtaleansvarlig og fagdirektør for beredskap og kontinuitet i HRP, Stian Sæther til i meldingen.