HR-Leder - Kompetanse

GK er Skandinavias ledende tekniske entreprenør og servicepartner med ekspertise innen ventilasjon, elektro, rør, sikkerhet, byggautomasjon, kulde, energi. Våre mer enn 3300 medarbeidere i Norge, Sverige og Danmark tar hånd om alt av teknikk i bygg, fra prosjektutvikling og installasjon til drift og vedlikehold. GK Gruppen har en omsetning på over 6 milliarder kroner.

Firma GK Norge
FylkeOslo
Søknadsfrist13.05.2019

Vil du jobbe med kompetanseutvikling i et fremtidsrettet selskap?

Som HR-Leder vil du ha ansvaret for at det til enhver tid er oppdaterte opplæringsprogrammer og en tilpasset strategi for kompetanseutvikling i virksomheten. Du vil sørge for det er effektive onboardings-prosesser, lærlingeprosesser og opplærling av ledere innen medarbeiderutvikling.

Stillingen innebærer også ansvaret for vår interne GK-skole, herunder skolens budsjett, kursmeny, gjennomføring av aktiviteter og avtaleinngåelse med interne og eksterne samarbeidspartnere. Du vil jobbe i tett samarbeid med resten av HR-/HMS-avdelingen og et bredt spekter av fagressurser i GK.

Vi ser for oss at du evner å handle på eget initiativ, får ting til å skje og tar ansvar. Du kan demonstrere spesialistkunnskap og ekspertise innen eget felt og deltar i kontinuerlig faglig utvikling. Du samarbeider godt med andre, deler kunnskap, erfaringer og informasjon, og støtter andre for å nå organisasjonens mål. Du identifiserer og utnytter kommersielle muligheter og har en sterk positiv effekt på forretningsmessig utvikling og fortjeneste. Du etterlever organisasjonens regler og prosedyrer, utfører planer med engasjement og utholdenhet, og oppnår kvalitetsmessig gode resultater.

Arbeidsoppgaver:

 • Utarbeide kompetansestrategier, opplærings- og utviklingsprogrammer, kurs mv.
 • Utvikle, implementere og vedlikeholde et effektivt onboardingsystem
 • Videreutvikle selskapets HR-systemer innen kompetanseområdet
 • Initiere og gjennomføre effektivitetsfremmende tiltak innen kompetanse- og medarbeiderutvikling
 • Holde GK-skolens sider på intranett oppdaterte
 • Samordne lærlingeprogrammer og gjennomføring av samlinger
 • Utarbeide og vedlikeholde rutiner, rapportering og avtaleinngåelser med eksterne leverandører

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Bachelor/Master innen HR-relaterte fag
 • Minimum 5 års erfaring fra HR- arbeid innen kompetansekrevende virksomhet
 • Erfaring med bruk av digitale HR-verktøy, kvalitetsarbeid og kompetanseutvikling
 • Evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • God til å kommunisere, muntlig og skriftlig
 • Teamorientert, ambisiøs og resultatbevisst

Vi kan tilby:

 • En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Kurs og etterutdanning
 • Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring
 • Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold
 • Bil- og telefonordning

Kontakt oss

Bård Scheie

HR-/HMS Direktør

951 14 760

Søk stilling

Vis flere stillinger: