HR Forretningspartner

Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Selskapet utfører alle typer bygg- og anleggsoppdrag, utvikler boligprosjekter, vedlikeholder veier og produserer asfalt, pukk og grus. Involvering og lokalkunnskap kjennetegner virksomheten. Omsetningen er om lag 36 milliarder kroner, og halvparten av de 8 600 medarbeiderne eier aksjer i selskapet. Veidekke er notert på Oslo Børs, og har siden starten i 1936 alltid gått med overskudd. Veidekke - lokalt nærvær, skandinavisk styrke

Veidekke Industri AS er Norges største asfaltentreprenør og Norges nest største produsent av pukk og grus. I tillegg har selskapet betydelig aktivitet innen drift og vedlikehold av det offentlige veinettet i hele landet. Veidekke Industri AS har ca. 1 100 ansatte og omsetter for NOK 4,9 milliarder (2018).

Veidekke Bygg driver landsdekkende byggevirksomhet for private og offentlige kunder. Virksomheten bygger boliger, yrkesbygg, skoler og andre offentlige bygg. Årlig omsetning er NOK 13,1 milliarder (2018) og virksomheten har ca. 3 100 ansatte, hvorav 1 800 fagarbeidere og 1 300 funksjonærer.

Veidekke Anlegg har 1200 ansatte og omsetter årlig for ca. 5 mrd. kroner (2018). Vi gjennomfører alle typer større anleggsprosjekter i hele landet herunder vei, bane, fjellanlegg, kraftverk- og industriprosjekter.

Firma Veidekke Industri
FylkeOslo
Søknadsfrist10.11.2019

Som HR FP i Veidekke skal du sikre at den operative HR-støtten er i tråd med virksomhetsområdets behov og selskapets overordnede HR-strategi. Du vil jobbe tett på ditt virksomhetsområde og proaktivt identifisere behov for forbedringer innen utvikling av medarbeidere og organisasjon og du vil aktivt støtte ledere og drive HR prosessene i virksomhetsområdet.

Du vil arbeide med:

  • Rekruttering og innfasing av medarbeideren i ny rolle
  • Prestasjon- og medarbeiderutviklingsprosesser med fokus på langsiktighet
  • Systematisk kompetanseutvikling, talentutvikling og oppfølging
  • Teamutvikling og effektive ledergrupper
  • Oppfølging av medarbeiderundersøkelser
  • Lønn - og kompensasjonsprosesser
  • Utarbeidelse av konsepter og trene/coache lederne i HR prosessene
  • Coache og veilede ledere ulike personalsaker
  • Partssamarbeid med tillitsvalgte

HR Forretningspartner vil du kunne få selvstendig fagansvar innenfor ett eller flere HR fagområder og bidra til utvikling i fagområdet. I tillegg må du kunne jobbe i ledergrupper og delta i verdiskapningen sammen med øvrige ledergruppemedlemmene. HR forretningspartner rapporterer i fagfunksjonen.

Kvalifikasjoner

Du har bred og praktisk HR-erfaring (minimum 5 år) fra en proaktiv og forretningsnær HR rolle, fortrinnsvis med en master i HR eller Økonomi. Du kan vise til gode resultater fra samarbeid med tillitsvalgte. Om du har erfaring fra bransjen og/eller prosjektorganisasjoner, eller konsulentbakgrunn vil være en fordel. Har du sertifisering og erfaring med ulike HR verktøy og metoder er det også et pluss. Reisevirksomhet må påregnes.

Personlige egenskaper

Du er forretnings- og kundeorientert og får energi av å jobbe tett på forretningen, med en positiv og vennlig fremtoning der du tilpasser din kommunikasjon til ulike typer mennesker og ulike situasjoner. Du er god på å forankre og får gjennomslag for ditt budskap, både muntlig og skriftlig.

Du er proaktiv og tar initiativ, følger opp og har god gjennomføringsevne. Du forstår viktigheten av å bygge relasjoner og å skape tillit, og viser høy grad av integritet i ditt arbeid. Noe arbeidspress kan til tider forekomme og du må derfor ha god kapasitet til å håndtere dette, og å prioritere arbeidsdagen din.

Vi ønsker oss en lagspiller, som samtidig er selvgående, trygg og sterk. Det er viktig at du evner å være tydelig overfor dine omgivelser og setter grenser. Du bruker tid på å holde din kompetanse oppdatert, og deler din kunnskap med dine kolleger.

Vi tilbyr

Om du blir en del av vårt team får du en selvstendig og ansvarsfull jobb blant dyktige kolleger, i en involverende organisasjon. Du blir en del av en bedrift som er uformell i sin omgangstone og har et positivt arbeidsmiljø, preget av frihet under ansvar. Du vil være en del av et arbeidsmiljø som er løsningsorientert, kompetent og preget av engasjement og vilje. Glimt i øyet og god humor på arbeidsplassen er viktig for oss. Vi har konkurransedyktige betingelser og gode pensjons- og forsikringsordninger, og du kan bli medeier i selskapet gjennom vårt aksjeprogram – vi mener dette gir en unik og samlende bedriftskultur.

Er du nysgjerrig på å få vite mer er du velkommen til å ta kontakt med HR-huset ved Ingvild Høgh eller Jeanette Mohn. Søknader vil bli behandlet fortløpende.

HR-huset er en ledende aktør innen forvaltning og utvikling av organisasjoners menneskelige ressurser. Våre tjenester er rettet mot private og offentlige virksomheter som ønsker bistand i ulike HR- relaterte oppgaver og prosjekter, samt omstillings- og utviklingsprosesser.

Jeanette Mohn
Seniorrådgiver
jeanette.mohn@hrhuset.no
+4791138670

Ingvild Høgh
Seniorrådgiver
ingvild.hoegh@hrhuset.no
+4798214862

Søk stilling

Vis flere stillinger: