Foto: Trøndelag fylkeskommune

HR Entreprenør skal oppgradere fylkesvei 31 fra Røros til riksgrensen

Trøndelag fylkeskommune og HR Entreprenør AS har inngått kontrakt om oppgradering av fylkesvei 31 mellom Røros og riksgrensen til Sverige. Verdien på kontrakten er i underkant av 15 millioner kroner.

Dette er Trøndelag fylkeskommunes første inngåtte veikontrakt.

- Dette er en historisk kontrakt. 1. januar 2020 overtok Trøndelag fylkeskommune alt ansvar og oppgaver for fylkesveiene fra Statens vegvesen. Denne investeringskontrakten er den første den nyetablerte veiavdelingen inngår, sier seksjonsleder Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding.

Kontrakten inneholder utretting av noen svinger, kantforsterking, vegetasjonsrydding og utskifting av stikkrenner.

Arbeidet starter opp til våren, og vil pågå til høsten 2020.

Kontrakten er en såkalt fornyingskontrakt, som innebærer en blanding av flere ulike tiltak.

- I en fornyingskontrakt utnytter vi verdien i eksisterende veg og fokuserer på enkelte tiltakspunkt over en lengre strekning, som resultatmessig gir større kjøreglede og økt trafikksikkerhet. Ved å utbedre sikt, kanter og kurver, samt drenering vil vegen få en oppgradering uten at vi nødvendigvis bygger nytt, sier Brønstad.

1. januar 2020 overtok Trøndelag fylkeskommune alt ansvar og oppgaver for fylkesveiene fra Statens vegvesen. Det innebærer at Trøndelag fylkeskommune selv skal stå for det daglige operative ansvaret med planlegging, bygging, drift og vedlikehold, som Statens vegvesen tidligere har utført på vegne av fylkeskommunen.

Seksjonsleder Jo Bernt Brønstad i Trøndelag fylkeskommune (foran t.v.) og daglig leder Per Martin Rønningen i HR Entrprenør AS signerer kontrakten om fornying av fv. 31 fra Røros til riksgrensen. Bak fra venstre: Byggeleder Heidi Kolstad Eggen i Trøndelag fylkeskommune, prosjektleder Astrid Nygårdshaug i HR Entreprenør AS og teamleder Bjørn Erik Andersson i Trøndelag fylkeskommune. Foto: Lars Erik Sira, Trøndelag fylkeskommune