HR-direktør

Sweco er Europas ledende rådgivende ingeniørselskap, som med over 14 500 medarbeidere hvert år gjennomfører prosjekter i 70 land over hele verden. Selskapet er børsnotert på NASDAQ OMX Stockholm AB. I Norge har Sweco 1600 medarbeidere lokalisert i 24 byer, med en omsetning på 2,2 mrd kroner.

Firma Sweco Norge
FylkeOslo
Søknadsfrist20.05.2019

Vil du forme fremtidens Norge?

I Sweco møter du dyktige kolleger som setter pris på meningene dine. Sammen jobber dere med spennende prosjekter som skaper framtidens Norge.

Sweco er summen av medarbeidernes ekspertise, erfaring og engasjement. Hver eneste medarbeider påvirker sluttresultatet på sin måte. Det er medarbeiderne som gjør selskapet i stand til å møte kundenes krav. Derfor er det helt avgjørende at Sweco evner å tiltrekke, utvikle og holde på de beste talentene og gi dem muligheten til å lykkes.

Oppgaver:

 • proaktivt videreutvikle en forretningsnær HR-funksjon som støtter selskapets overordnede strategi og målsetninger
 • lede HR-avdelingen, og alltid sørge for at denne har ressursene som trengs for å møte dagens og morgendagens utfordringer
 • sørge for at Sweco er en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker, utvikler og beholder de beste medarbeiderne
 • drive frem rekrutterings-, opplærings-, omstillings- og organisasjonsutviklingsprosesser på tvers i selskapet
 • utvikle og implementere gode rutiner, systemer og verktøy som sikrer kvalitet i alle ledd i hele organisasjonen
 • være en synlig og aktiv bidragsyter i ledergruppen, og en konstruktiv sparringspartner for adm. direktør i forbindelse med strategiske beslutninger
 • bygge opp og gjennomføre strukturerte og forretningsorienterte talent- og lederutviklingstiltak
 • identifisere behov og implementere strategier som bygger ønsket kultur og kompetanse
 • i samarbeid med kommunikasjonsavdelingen sikre gode planer for employer branding og optimalisering av kandidatreisen

Dette kan du:

 • du har erfaring med ledelse av operativ og strategisk HR i kunnskapsintensivt miljø, gjerne i internasjonal konsernstruktur
 • du har erfaring med utvikling, forankring og gjennomføring av HR strategi som har bidratt til økt lønnsomhet og verdiskapning
 • du er vant til å fungere som aktiv og betrodd rådgiver og sparringspartner for ledergrupper
 • du har dyp innsikt i HRs forretningskritiske betydning, og forstår hva som kreves av et internasjonalt selskap i vekst og kontinuerlig endring
 • du har høyere utdanning på masternivå

Egenskaper:

 • du motiverer og dyktiggjør andre, er empatisk og lyttende
 • du bygger gode relasjoner, er flink til å forhandle og overbevise
 • du er interessert i nye erfaringer og takler endringer
 • du arbeider strategisk for å realisere organisasjons- og forretningsmessige mål
 • du arbeider strukturert og effektivt

Arbeidssted:

 • Oslo

Interesserte kan ta fortrolig og uforpliktende kontakt med Lene Hoem Angelsen eller Beate Ottem Svanes i ISCO Group, tlf. 22 06 87 00.

Vennligst registrer din søknad og CV snarest og senest innen 20. mai 2019.

Søk stilling

Vis flere stillinger: