Høyt utdannede bryr seg lite om møkk i hjemmet

Det er mest skitt og støv i hjemmet til dem med høy utdanning og god inntekt, skal vi tro en ny undersøkelse.

De som bare har grunnskoleutdanning og under 100.000 kroner i inntekt er mest nøye med å gjøre rent hjemme, mens de med stor inntekt og høy utdannelse slurver mest, skriver Dagbladet. Kvinner med høy utdanning og inntekt vil signalisere at de ikke er husmødre, men har viktigere ting å være opptatt av. Husmorskikkelsen blir gjerne sett på som noe kjedelig, begrensende og uinteressant, sier forskningsleder Ingun Grimstad Klepp ved Statens institutt for forbruksforskning til avisen. I undersøkelsen, som er utført av TNS Gallup på oppdrag fra Jordan, framgår det at 64 prosent av norske husstander ikke har noen fast vaskedag i uka. Videre viser det seg at 90 prosent ser på støvsugeren som sitt viktigste rengjøringsredskap, og nærmere åtte av ti bruker den minst en gang i uka. 8 prosent av norske husholdninger har betalt vaskehjelp, og mellom 30 og 40 prosent oppgir at de sjelden eller aldri vasker vegger og tak.