Aktørene i betongbransjen forventer høy aktivitet i betongmarkedet frem­over. Foto: Arve Brekkhus

Aktørene i betongbransjen forventer høy aktivitet i betongmarkedet frem­over. Foto: Arve Brekkhus

Høyt trykk i betongmarkedet

– Vi kommer til å selge mye mer betongelementer i 2021 enn i fjor, sier daglig leder John Erik Reiersen i Betongelementforeningen.