Tone Lindberg Grøstad

Høyt kompressor-salg

Statistikkene for 1. kvartal for kompressorer er klar og viser at vi må tilbake til 2012 for å finne et bedre år i et sammenlignbart kvartal.

Totalsalget av kompressorer endte på 536 anlegg, som er en økning på 7,6 prosent fra 2019.

Det er fortsatt gruppen oljesmurte kompressorer som er den største gruppen og øker med seks prosent. Denne typen kompressor er mest brukt i industri- og produksjonsbedrifter og viser at det fortsatt er stor aktivitet både innenfor nyinvestering og oppgradering av gamle anlegg.

Det er likevel oljefrie luftkompressorer som har den største økningen med 27 prosent. Denne typen kompressorer brukes innen helse, næringsmiddelproduksjon og prosessindustri.

- Regjeringen har bevilget midler til en rekke sykehusbygg, og vi forventer derfor en økning i denne kategorien også fremover, sier direktør Tone Lindberg Grøstad i MGF i en pressemelding.

Transportable kompressorer brukes i stor grad innen bygg og anlegg og er relativt stabil i forhold til salget i 2019.

- Vi har sett en nedgang både i 4. kvartal 2019 og 1. kvartal 2020 på salg av anleggsmaskiner, så det vil bli spennende å se om dette vil påvirke den videre utviklingen for transportable kompressorer, sier Grøstad.

- Leverandørene hadde ved årsskiftet tro på en svak vekst i det totale salget, men dette var før vi ble rammet av coronavirus, historisk lav kronekurs og en oljepris i fritt fall.

Kompressoranlegg er langsiktige investeringer ofte knyttet til nybygg eller større renoveringer, og er i mindre grad enn de andre gruppene våre påvirket av plutselige markedsendringer så lenge de er relativt kortsiktige. Det er derfor vanskelig å gi noen god framskriving for hvordan 2020 blir, avslutter MGF-direktøren.