Sofie Marhaug fra Rødt ønsket garanti om vernede vassdrag fra klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) under Stortingets spørretime i Stortinget i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Sofie Marhaug fra Rødt ønsket garanti om vernede vassdrag fra klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) under Stortingets spørretime i Stortinget i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Høyre varsler støtte til utbygging av vernede vassdrag

Venstre og Rødt ber om løfter for vernede vassdrag, mens Høyre lurer på om regjeringen vil ta initiativ for å se på potensialet av skånsom utbygging.

Muligheten for utbygging av vannkraft engasjerte stort i Stortingets spørretime onsdag.

Bakteppet var uttalelser fra Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann Terje Lien Aasland i nyttårshelgen i Klassekampen. Der åpnet han for å se på om det er mulig å bygge ut mer av det som har vært vernet.

Tidligere har Senterpartiet og Fremskrittspartiet som eneste partier stemt for et forslag om å øke kraftproduksjonen ved å åpne vernede vassdrag for utbygging, skriver NRK. Nå går diskusjonen både i Høyre og Arbeiderpartiet.

Norge har mye å hente på energieffektivisering, påminnet Rødts Sofie Marhaug, og ba klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) om en garanti om at vernet natur må forbli vernet.

– Premisset for spørsmålet er en underforstått idé om at vi har tenkt å gå løs på vernede vassdrag. Det har jo regjeringen ingen planer om, svarte Barth Eide.

Flomregulering og sideelver

Men han tilføyde at et flertall på Stortinget tidligere har åpnet for at man kan måtte se på endringer som kan komme som følge av klimaendringer, for eksempel flomregulerende tiltak.

Det kan også ha utviklet seg teknologiske løsninger som gjør at man kan ta ut vann i sideelver på måter som nesten ikke synes i naturen, la han til. Dette er temaer som regjeringens varslede energikommisjon vil se nærmere på.

Med henvisning til et sitat fra tidligere statsminister Jens Stoltenberg, understreket Barth Eide at «tiden for de store vannkraftutbyggingene er over».

– Den type utbygging ser jeg ikke for meg at vi kommer til å ha mer av i Norge. Det viktigste kan kanskje være å se på oppgradering av eksisterende anlegg og sørge for at det er nok vann og nok effekt i dem, slik at vi utnytter vannkraften maksimalt, sa klima- og miljøministeren.

– Helhetlig avveining

Til sammen er 389 vassdrag i Norge enten helt eller delvis vernet mot utbygging.

Venstres Ola Elvestuen viste til at Norge har en stolt tradisjon med avveining mellom vern og utbygging. De vernede vassdragene vi har i dag, er et resultat at nettopp det helhetlige synet, argumenterte han.

– Vil statsråden legge størst vekt på at det siste man kan gjøre, er å nå åpne opp for utbygging, spurte Elvestuen.

Så tydelig ville ikke Barth Eide si det. Han viste til endringer som følge av klimaendringer, samt at vi får økte kraftbehov, og at det kan bli vurderinger som kan bli «vonde og vanskelige».

– På den listen mener jeg at det å utfordre tidligere vernevedtak skal ligge ganske langt ned. Man skal gjøre mye annet før man kommer dit, sa han.

MDG spurte Barth Eide om vern ikke lenger betyr varig vern, men at folk framover må forberede seg på at regjeringen opphever verneområder etter eget forgodtbefinnende.

– Poenget med vern er at det skal være permanent, sa stortingsrepresentant Rauand Ismail.

Høyre vil se på mulighetene

Høyres Nikolai Astrup varslet derimot at regjeringen kan regne med Høyres støtte for å vurdere skånsom utbygging av vernede vassdrag. Med forbehold om at det ikke går på bekostning av verneverdier, og at man tar i bruk ny teknologi.

Vil Barth Eide ta initiativet til å kartlegge potensialet, eller vil han skyve på dette og la energikommisjonen svare på det om et par år, spurte han.

– Jeg vil i hvert fall si at regjeringen skal sette ned en energikommisjon i nær framtid, men vi kommer ikke til å avvente dens konklusjoner før vi løser akutte utfordringer som vi vet at vi har, som både går på energisparing og på økt kraftproduksjon. Det jobber vi med daglig, svarte Barth Eide.