Høyre ber om fortgang i privat veibygging

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) bør snarest kvittere ut løftet om å bygge veier gjennom et offentlig-privat samarbeid, mener Høyre.

– Det haster med å komme i gang, sier partiets leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Linda Hofstad Helleland, til NTB.

I regjeringsplattformen varsler Høyre og Fremskrittspartiet at enkelte større vei- og jernbaneutbygginger skal organiseres som egne OPS-prosjekter.

– Men et slikt prosjekt er ennå ikke lansert. Jeg vet at det jobbes på spreng i Samferdselsdepartementet, men vi er veldig utålmodige, sier Helleland.

Allerede før sommeren bør regjeringen ha plukket ut aktuelle veistrekninger, mener Høyre-representanten.

Omstridt metode

De borgerlige partiene har lenge ønsket alternative finansieringsformer for utbygging av vei og bane, men den rødgrønne regjeringen skrinla flere prøveprosjekter med OPS.

– Det er fristende å kjøpe ting på avbetaling. Det er deilig å gå i butikken og kjøpe en flatskjerm som ser billig ut, men det er utrolig dumt om du gjør det i stor skala og tror at det er billig, var resonnementet fra tidligere statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

En modell for OPS-finansiering går ut på at staten tilbakebetaler når veien åpner, gjennom faste årlige avdrag pluss renter i 25 år.

– Kjøp på avbetaling skyldes ofte mangel på penger. Norge har mye penger. Derfor er det dobbelt dumt, sa han til VG for halvannet år siden.

Linda Hofstad Helleland er uenig med Stoltenberg.

– OPS er fornuftig av flere grunner. Også fordi utbyggerne får ansvaret for vedlikeholdet i 25 år, noe som sikrer god kvalitet og gjør at vi unngår vedlikeholdsetterslep, sier hun.

Flere forslag

Helleland mener OPS vil gjøre nye norske veier raskere ferdig, til en rimeligere pris og med høyere kvalitet enn ved en ordinær utbygging. – Vi vil ha mer vei igjen for pengene, sier hun.

I Høyres alternative transportplan fra i fjor har hun hentet 15 konkrete veiprosjekter som hun mener egner seg spesielt godt for et samarbeid mellom private selskaper og det offentlige. Listen omfatter blant annet E18 mellom Oslo-Asker og Telemark – Aust-Agder, E16 Kløfta – Kongsvinger, riksvei 3 i Østerdalen, Arna-tunnelen, regionpakke Tromsø og E6 fra Trondheim til Oppland grense.

– Det er fornuftig å finne fram til lange, sammenhengende strekninger som relativt sett er enkle og greie å holde ved like, sier hun.

Vil vurdere

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier det vil komme en stortingsmelding i løpet av høsten som konkretiserer hvordan regjeringen skal innfri løftene om raskere og rimeligere utbygging av vei og bane.

Et veiselskap og et tilsvarende selskap for utbygging av jernbanen er andre mulige metoder ved siden av OPS, sier han.

– En utfordring ved OPS er at private må betale høyere rente enn staten. Vi ser nå på mulige måter å unngå dette på, for eksempel gjennom statlige garantier. Hensikten er å framskynde veibyggingen og fjerne bommer, sier han.

Selv om de endelige svarene først vil foreligge i høst, utelukker ikke Solvik-Olsen at han kan komme til å peke på aktuelle OPS-prosjekter allerede før sommeren.

– Vi har allerede tatt i bruk OPS-lignende virkemidler på E6 i Helgeland, der vi har fjernet en bom og redusert takstene på to andre bomanlegg, sier han.