Høyesterett skal avgjøre om mobiltitting ved rødt lys er lovlig

Anses mobilbruk ved rødt lys for å være «under kjøring» og med det være straffbart? Det skal Høyesterett ta stilling til, som også skal avgjøre en lignende sak.

En mann i 40-årene sjekket klokka på mobiltelefonen mens bilen sto stille på rødt lys med motoren avslått i Oslo i september 2019. For det ble han ilagt et forelegg han nektet å godta.

I Oslo tingrett ble han dømt til å betale en bot på 2.000 kroner. Senere frifant lagmannsretten ham under dissens 2-1.

Tirsdag besluttet Høyesteretts ankeutvalg å tillate behandling av anken fra påtalemyndigheten. Det sentrale spørsmålet er om sjåføren brukte mobiltelefonen «under kjøring», noe som er straffbart etter vegtrafikkloven.

Lignende sak

For to uker siden ga ankeutvalget tommel opp for behandling av en lignende sak.

En kvinne i begynnelsen av 20-årene er blitt frikjent i to rettsinstanser for å ha kikket på mobilen i stillestående bilkø i Drammen. Køen gjorde at bilens motor automatisk skrudde seg av. Da køen begynte å bevege seg, la hun bort mobilen.

I lagmannsretten ble sakene til mannen i 40-årene og kvinnen i 20-årene behandlet i sammenheng. Sakene er derimot ikke formelt forent, noe som innebærer at det skal avsies en separat dom i hver av sakene.

Kjernen av strafferett

Både kvinnen og mannen har advokat Jan Kildahl som forsvarer. Når sakene skal behandles i Høyesterett, er foreløpig ikke kjent.

Sakens juridiske kjerne er om begrepet «under kjøring» oppfyller legalitetsprinsippet i tilfellene mannen og kvinnen er tiltalt for. Overordnet innebærer prinsippet at ileggelse av straff krever hjemmel i lov.

Legalitetsprinsippet krever at lovbrudd må være klart definert ved rettsregler som er tilgjengelige for allmennheten. Samtidig kan ikke straffebestemmelser tolkes utvidende eller analogisk til skade for den tiltalte.