Høyesterett: Bispebolig kan ikke brukes av andre

Bispeboligen i Stavanger kan ikke brukes av andre uten samtykke fra et legat – som har krevd det verdifulle huset tilbake fra Kirkens eiendomsbesitter.

Striden om eiendommen Fredheim står mellom legatet og eiendomsbesitteren Opplysningsvesenets fond (OVF). Den har gått helt til Høyesterett, som mandag kom med sin dom.

«Eiendommen gff. 58 bnr. 344 i Stavanger kommune kan ikke brukes til andre formål enn som embetsbolig for biskopen i Stavanger uten samtykke fra Kaptein Reinert Tørresen og hustru Jorines legat», heter det i slutningen.

Striden begynte da daværende biskop Erling J. Pettersen i 2015 bestemte seg for å flytte ut. Ifølge Stavanger Aftenblad opprettet kaptein Tønnesen før han døde i 1943 et testamente som tilsier at Fredheim kun skal brukes som bispebolig eller bolig «for trætte sykepleiersker». Boligen kan trolig selges for godt over 30 millioner kroner i det åpne markedet, ifølge Aftenbladet

Legatet krevde eiendommen tilbakeført, mens OVF har hevdet at denne type klausuler bare er gyldige i 25 år, men det er altså landets høyeste domstol ikke enig i.

Domspremissene var tirsdag ikke offentliggjort.