Høy vekst i byggekostnadene

Byggekostnadene for boliger økte med 5,5 prosent fra desember 2005 til desember 2006. Fra november til desember i fjor steg byggekostnadene med 0,2 prosent, melder SSB.

Byggekostnadene for boligblokker auka med 5,6 prosent, mens eneboliger av tre steg med 5,4 prosent fra desember 2005 til desember 2006. Materialkostnadene for boligblokker og eneboliger av tre økte med respektive 6,0 og 5,4 prosent i samme periode.