Klokka halv ti fredag sparker Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i gang partiets landsmøte i Trondheim. Foto: Terje Pedersen / NTB

Klokka halv ti fredag sparker Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum i gang partiets landsmøte i Trondheim. Foto: Terje Pedersen / NTB

Høy spenning på Senterpartiets landsmøte – ruster seg til strømkamp

Mer kontroll over strømprisene kan bli blant de heftigste diskusjonstemaene på Senterpartiets landsmøte i helgen. Sp-veteran lover kamp for makspris.

Årets landsmøtesesong er i gang, og fredag er et rekordhøyt antall Senterparti-delegater, 340 i alt, samlet til landsmøte i Trondheim.

Mye står på spill for partiet, som i løpet av halvannet år i regjering har mistet drøyt halvparten av sine velgere. Det kan igjen føre til tap av et uvisst antall ordførerkjeder i høstens lokalvalg.

Vedum med nyhet

Klokka halv ti sparkes ballet i gang med partileder Trygve Slagsvold Vedums tale. Der vil han blant annet komme med en blank nyhet, etter det NTB kjenner til.

Men hva det er, er foreløpig en godt bevart hemmelighet.

I kjent stil vil Vedum også hylle både fellesskap og velferdsstaten og snakke mye om viktigheten av nasjonal kontroll og beredskap.

På årets landsmøte skal det ikke vedtas noe nytt partiprogram, men på dagsordenen står tre temadokumenter som skal vise veien videre innenfor kjente Sp-saker som trygghet for folk, mer nasjonal kontroll og å ta i bruk hele Norge.

I tillegg ligger seks resolusjoner på bordet. Disse spenner fra helse og næringsliv til rus, strøm og matproduksjon.

Strømspenning

Særlig når det gjelder strøm, kan spenningen bli høy på landsmøtet.

Hele elleve av 16 fylkeslag har i forkant kommet med krav om endringer, blant annet at regjeringen må bli hardere i klypa overfor EU i strømpolitikken, og at handlingsrommet i EØS-avtalen må utfordres.

I temadokumentet «Økt nasjonal kontroll» tar Sp til orde for «nye grep» som skal sikre at politikerne tar tilbake styring over kraftprisen. Blant annet sier partiet et tydelig nei til EUs fjerde energimarkedspakke.

Men hvilke andre grep det kan være snakk om, står det lite eller ingenting om.

Blant dem som savner et høyere presisjonsnivå, og som nå ruster seg til strømkamp, er Sp-veteran Per Olaf Lundteigen fra Buskerud.

Lover kamp

Hans fylkeslag vil komme med flere endringsforslag, varsler han.

– Vi har to forslag: Vi må få nye regler for bruk av likestrømskablene, slik at når vannmagasinene er under median, så skal det ikke være større eksport enn import i en gitt periode under normale forhold, sier han til NTB.

– Vi er for kabler, men vi skal ha regler som sikrer forsyningssikkerheten og regulerer kapasiteten for overføring til utlandet. Det er denne som påvirker prisene i neste omgang, utdyper han.

I tillegg krever Buskerud Sp og Sogn og Fjordane Sp en makspris på 70 øre for alle sluttbrukere, der staten dekker mellomlegget mellom markedet og sluttbrukerne.

– Dette forslaget er ledelsen sterk motstander av. Men vi må ta tilbake makta over strømprisene i Norge. Vi har ikke gått til valg på tyske strømpriser, sier Lundteigen.

Oljedebatt

Senterungdommen har i tillegg varslet klimakamp om formuleringen om at Sp skal «videreutvikle norsk petroleumsindustri ved å legge til rette for fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel».

– Dette kan farge Sp grått. Og vi skal være et grønt parti, har leder Andrine Hanssen-Seppola uttalt.

Resolusjonskomiteen, som har vært ledet av Sp-nestleder Ola Borten Moe, ber også partiet si ja til å åpne døra for mer satsing på kjernekraft.

Men blant flere delegater er temaet omstridt.

– Dette er et fullstendig feilspor som jeg er svært skeptisk til, sier Sps fylkesvaraordfører i Trøndelag, Tomas Iver Hallem, til Adresseavisen.