Høy norsk kraftproduksjon og eksport

Gjennom uke 3 ble det produsert mer enn 3 TWh fra norske kraftverk. Ikke siden vinteren 2001/2002 har produksjonen vært så høy.

Den bedrede ressurssituasjonen etter flere uker med tilsig over det normale, har også bidratt til at det nå er høy norsk eksport av kraft, skriver NVE på sine nettsider. I uke 3 kom om lag dobbelt så mye tilsig som normalt. Dette betyr at det totale tilsiget i løpet av årets tre første uker er 6,2 TWh, og det er nesten 4 TWh mer enn normalt. Den bedrede ressurssituasjonen har ført til høyere produksjon fra norske vannkraftprodusenter. Ukeproduksjonen i Norge for uke 3 var for første gang siden vinteren 2001/2002 over 3 TWh. Høyt tilsig førte likevel til at nedgangen i magasinfyllingen ikke ble mer enn 2,0 prosentpoeng. Ved utgangen av uke 3 var magasinnivået på 69,5 prosent. Fyllingsgraden i Sverige er nå 56,2 prosent, etter en nedgang på 2,9 prosentpoeng. Høy norsk produksjon og et relativt lavt norsk forbruk på grunn av mildt vær, førte til høy norsk eksport av kraft også i uke 3. Til sammen var det en nettoeksportert på om lag 250 GWh til Sverige og Danmark. Fra Sverige og Danmark har det vært stor eksport mot henholdsvis Finland og Tyskland.