Horisont

Milliardprosjektet Horisont er det største som er ført opp i Hordaland i 2014.

Fakta

Sted: Åsane, Bergen

Prosjekttype: Nybygg, kjøpesenter

Kontraktssum eks mva:
1 mrd kroner

Bruttoareal: 81.000 kvm

Tiltakshaver: Åsane Utvikling

Totalentreprenør: Consto

Arkitekt: Link Arkitektur (bolig) og AMB (kjøpesenter)

Rådgivere: RIB: Rambøll l RIV, RIE og RIAku: Multiconsult l RIBr: Sweco l Uavhengig kontroll byggeteknikk: H2 Byggeteknikk

Underentreprenører/leverandører: Grunnarbeider: LAB Entreprenør l Prefab bæresystem: Max Bøgl Intn l Hulldekker: Voss Cementvarefabrikk l Ytterveggersandwich: Leigland Bygg l Gulvstøp: Hummervoll industribelegg l Stål: Børø Stål l Taktekking: Fløysand Tak l Glass- og alu.arbeider og ytterdører: Hole Glass l Skjermduk yttervegg: Byggderm l Innerdører: Hole Glass / Swedoor l Blikkenslager: Bygg & Ventilasjon l Ståltrapper og rekkverk: Esjot (Polen) l Tømmer, kjøpesenter: Byggmester Markhus l Himlinger plan 2: Stretchceiling Scandinavia l Glassfronter/himlinger plan1: Innomhus l Maler: Malermester F. Monsen l Gulvlegger: Paul I. Kronheim l Mur og puss: Mur & Flisservice l Flislegging: Flisteknikk l Rørlegger: Oras l Elektro: Thunestvedt Elektro l Ventilasjon: R. Torgersen l Sprinkler: Fire-Tek l Lås og beslag: Låsservice l Rulletrapper/-bånd og heiser: ThyssenKrupp l Anleggsgartner: Wikholm l Belegningsstein garasje: Lintho Steinmiljø l Porter: Windsor Door l Maskinutleie: Ramirent, Naboen og Cramo l Rodeca-fasader: Vink Norway (Montasje: Fasade & Bygg Service)

Prosjektet inkluderer et kjøpesenter på 40.000 kvm, parkering på 24.000 kvm og 17.000 kvm boligareal.

Kjøpesenter og parkeringsanlegg er allerede tatt i bruk, mens de første leilighetene skal ha innflytting neste vår.

Tiltakshaver i prosjektet er Åsane Utvikling AS. Kjøpe-senterdelen er tegnet av AMB arkitekter AS, mens boligene er tegnet av Link Arkitektur AS. LAB Entreprenør AS hadde oppdrag med grunn-arbeidene, mens Consto AS har ført opp prosjektet i totalentreprise til en kontraktssum på en milliard kroner eks mva. Byggestart var i mars 2013, og kjøpe-senteret ble tatt i bruk 13. november i år.

– Senteret har 73 leietakere, de fleste butikker og spise-steder. Netto utleieareal er 37.000 kvm. Coop leier at areal tilsvarende en fot-
ballbane, sier senterleder Jeanette Heggland ved Horisont.

Horisont har Åsane og omegn som primært nedslagsfelt, men Heggland tror det vil komme kunder fra hele bergensregionen, Voss og Sogn og Fjordane.

– De tre første dagene etter åpning var 170.000 personer innom Horisont. Ukentlig besøk vil sannsynligvis ligge på cirka 120.000 personer. Samlet årlig omsetning i et fullt driftsår vil ligge på 1,4 til 1,5 milliarder kroner. Horisont vil ha cirka 600 arbeidsplasser, sier Heggland.

Hun legger til at Horisont har fått mye skryt for parkering under tak. Det er totalt 800 biloppstillingsplasser ved Horisont, 700 under tak og 100 utenfor. 170 av plassene under tak er reservert for beboerne.

170 leiligheter
Prosjektleder Arve Sande i Consto forteller at de 170 leilighetene varierer fra drøyt 50 til 130 kvm, med et snitt på 75 kvm.

– Kvadratmeterpris ved salg var cirka 50.000 kroner, og standarden i leilighetene er høy. Alle leilighetene har enten terrasse eller balkong, noen har to. De største terrassene er på 75 kvm, og solforholdene er meget gode, sier Sande.

Mellom leilighetsbyggene er det en takhage på åtte mål. Leilig-hetene har universell utforming og det er heis fra parkerings-kjeller til korridor utenfor leilighetene.

Flommagasin
Tomten Horisont ligger på er cirka 30 mål. Prosjektleder Lasse Smilden i LAB Entreprenør sier at grunnen består av fjell.

– Bygget er fundamentert til fjell. Under parkeringsanlegget ligger det et flommagasin med luftig pukk som kan fortrenges og som derfor kan romme inntil 8.000 kubikkmeter vann. Flommagasinet er dimensjonert for en 200-årsflom, sier Smilden.

LAB engasjerte Stensland & Tyssøy AS til grunnarbeidet. På det meste var 20 personer med på arbeidet.

– Grunnarbeidene gikk etter planen og var uten de store utfordringene, sier Smilden.

5.000 billass med betong
Horisont består av to hoveddeler atskilt av et torg. Delene er bundet sammen med en gangbru i andre etasje av senteret. Leilighetene ligger i flere punkthus oppå kjøpesenteret.

Fundamenter og sjakter er plasstøpt, mens bærende konstruksjon over bakken består av prefabrikkerte søyler, dragere, DT-elementer, veggelementer og hulldekker.

Sande forteller at det er brukt cirka 20.000 kubikkmeter ferdig-betong, i hovedsak B35.

– Ølen Betong leverte ferdigbetong til alle plasstøpte konstruk-sjoner, mens Unicon leverte til gulvstøp. Ferdigbetongen var på over 3.300 billass, sier Sande.

Cirka 2.500 betongelementer kom med båt fra Bremen i Tyskland til Bergen. Det største elementet er en kombinert bjelke og randdrager på 35 tonn og 16,5 meter. Fra Voss Cementvarefabrikk på Voss kom det cirka 1.750 billass med hulldekker.

Sandwichelementer
Takene er flate, isolerte og tekket med takbelegg. Fasadene på kjøpesenterdelen består av isolerte sandwichelementer og glass. På leilighetsbyggene er det kombinasjon av trepanel, poly-
karbonat, formica-plater og glass. Ved inngangene til kjøpe-senteret og på torget er det store glassfelt. Det er fliser på gulvene i fellesareal, en kombinasjon av faste og fleksible vegger og store glassfronter mot korridor. I fellesareal i første etasje er det spilehimling, i andre stretchhimling.

Det er 30 cm isolasjon i vegger og tak. Vinduer og glassfasader har en U-verdi på 0,8.

Materialene i kjøpesenteret er mest mulig vedlikeholdsfrie og overflatene er enkle å holde rene. Alle vinduer og glassfelt i kjøpesenteret er i aluminium. Leilighetene har trevinduer beslått med aluminium. Det er totalt 21 heiser i bygget, 13 av dem reservert for boligene. Horisont har fem store tekniske rom fordelt rundt i bygget. Hele senteret har universell utforming. Det er lyddemping over himling med mineralull festet i etasjeskillet.

Passivhus
Horisont er prosjektert og ført opp etter TEK10. Under bygget er det 112 energibrønner som går ned til 260 meter. Varmepumper leverer varme til senter og boliger og skal også levere til et boligprosjekt NCC Bolig er i gang med på nabotomten. Over-
skuddsvarme fra kjøl og frys i butikker utnyttes også. Både senterdelen og leilighetene har vannbåren gulvvarme. Horisont er klassifisert som passivhus.

Både senterdel og leiligheter har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. I kjøpesenteret er det ti hovedaggregat med en samlet kapasitet på nærmere en halv million kubikkmeter per time. Hver leilighet har eget aggregat. Både senterdel og leilig-
heter er fullsprinklet. Solutsatte fasader på kjøpesenteret har soldempende glass. Vasking av gulv i senteret skjer med motoriserte vogner.

Kort byggetid
Arve Sande sier at byggetiden på 16 måneder var den største utfordringen i prosjektet.

– Kombinasjonen av parkering, kjøpesenter og boliger var krevende for RIB, sier han. Prosjektet må også oppfylle nye krav til jordskjelvsikring. Det er løst ved i praksis å bygge tre atskilte bygg med jordskjelvfuger mellom.

– Vi har lært mye av dette prosjektet, blant annet om logistikk. Da råbygget ble montert var mellom 60 og 70 trailere inne på byggeplassen daglig. For å ha god kontroll over prosjektet valgte vi å dele det opp i flere oversiktlige deler. Vi var avhengig av god planlegging og av å følge planene. Prosjektet har gått bra, noe som skyldes løsningsorienterte medhjelpere og et meget godt samarbeid med arkitekt, rådgivere og underentreprenører, sier Sande.

Da aktiviteten var på topp var nesten 400 personer med på byggingen.

Åpent kjøpesenter
Sivilarkitekt Michael Bowe i AMB arkitekter forteller at målet for Horisont var å tegne en stort velfungerende bebyggelse med et stort kjøpesenter som alle skal opplever som åpent og ikke innelukket.

– For å oppnå en helhet i prosjektet kreves det et aktivt samspill mellom innhold, forretninger, bolig og arkitektur, sier Bowe.

Et sentralt torg mellom bygningsdelene bryter ned skalaen og gir tilbake til et møteareal og samlingspunkt for en voksende bydel. Det store torget er lagt til rette for forskjellige aktiviteter og arrangementer.

Han sier at i tillegg økonomi så har kort og hektisk prosjektering parallelt med bygging på kort tid vært krevende.

– Ofte er ønskene fra leietakers side ikke avklart før langt ute i prosessen. Det er derfor viktig å ha en dynamisk prosess med god styring mot et felles hoved mål. I en slik prosess er det nødvendig med mange kompromisser fra alle og godt samarbeid, som nettopp er tilfellet med Horisont, sier Bowe.Flere prosjekter