Hønengaten Terrasse

Hønen Terrasse i Hønefoss, 7. august 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHønen Terrasse i Hønefoss, 7. august 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHønen Terrasse i Hønefoss, 7. august 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHønen Terasse i Hønefoss 7.8. 2021. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHønen Terrasse i Hønefoss, 7. august 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHønen Terrasse i Hønefoss, 7. august 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHønen Terrasse i Hønefoss, 7. august 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHønen Terrasse i Hønefoss, 7. august 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHønen Terrasse i Hønefoss, 7. august 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHønen Terrasse i Hønefoss, 7. august 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHønen Terrasse i Hønefoss, 7. august 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHønen Terrasse i Hønefoss, 7. august 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHønen Terrasse i Hønefoss, 7. august 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHønen Terrasse i Hønefoss, 7. august 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHønen Terrasse i Hønefoss, 7. august 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHønen Terrasse i Hønefoss, 7. august 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHønen Terrasse i Hønefoss, 7. august 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHønen Terrasse i Hønefoss, 7. august 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienHønen Terrasse i Hønefoss, 7. august 2021.
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienDaglig leder Paal Engebretsen og prosjektleder Martin Holte i Mesterbygg Ringerike, 7. august 2021.
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
Mesterbygg

Mesterbygg

Proconsult

Proconsult

RoarJørgensen

RoarJørgensen

Elementsalg

Elementsalg

Helgesen

Helgesen

Schramm

Schramm

Optimeralogo

Optimeralogo

Unilamp

Unilamp

Langs Hønengata i Hønefoss, der tre eldre eneboliger tidligere lå, har Mesterbygg Ringerike bygget en boligblokk på fire etasjer med i alt 21 blokkleiligheter.

Fakta

Sted: Hønefoss

Prosjekttype: Boliger

Bruksareal: 3.400 kvadratmeter

Byggherre: Hønengaten 40 – 44 AS

Totalentreprenør: Mesterbygg Ringerike

Kontraktsum eks. mva.: 50 millioner kroner

Arkitekt: Sivilarkitekt Einar Martin Lundstad

Rådgivere: RIG: Arkimedum l RIV: Siv. ing. Øivind Berntsen l RIB: Pro-Consult l RIVA: Norconsult l RIAKU: Brekke & Strand l RIBR: Roar Jørgensen l RIE og utførende: Brødrene Helgesen

Underentreprenører og leverandører: Plattendekker og prefabtrapper: Elementsalg l Stålkonstruksjoner: Næsset Mek. Verksted l Riving og miljøsanering: Øst-Riv l Kjøkken og garderobeskap: Sigdal Studio Kongsberg l Gulvstøp: Stenseth & RS l Sparkling og lydgulv: Lydgulvsystemer l Grunnarbeider: Senneseth Betong & Anlegg l Taktekking: Taktekkermester Bjørn Schramm l Veggelementer, byggevarer, dører og vinduer: Optimera l Baderommoduler, ventilasjon og rør: Teknobad l Svalgang: Moelven Limtre l Rekkverk: Midthaug l Belysning: Unilamp Norden

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

– Vi er en entreprenør stasjonert i Hønefoss med Ringeriksregionen som vårt primærområde, men med prosjekter også utenfor denne regionen. Vi gjennomfører prosjekterings- og prosjektledelse, og har interne ressurser for utførelse av flere fag, primært innen tømmer og betong. Nærings -, industribygg og boligblokker har vært fokusområdene de siste årene, sier daglig leder i Mesterbygg Ringerike AS, Paal Engebretsen.

– Hønengaten Terrasse passer oss fordi det er rett størrelse, i rett område og har mange konstruksjonsprinsipper som gjør at vi får brukt mye av vår interne kompetanse, fortsetter Engebretsen.

– Bortsett fra kjellergulvet, har vi utført alle plasstøpte konstruksjoner med egne ressurser, legger prosjektleder Martin Holthe i Mesterbygg Ringerike til.

Byggherre for det 3.400 kvadratmeter store prosjektet er Lafton Eiendom og Venåsen Eiendom, gjennom Hønengaten 40-44 AS. Arkitekt har vært Sivilarkitekt Einar Martin Lundstad, mens Mesterbygg Ringerike har vært totalentreprenør med en kontrakt på 50 millioner kroner.

Private takterrasser

De 21 leilighetene spenner fra 79 til 89 kvadratmeter, fordelt på tre og fire rom. Terrassene ligger vestvendt mot et stille strøk, mens inngangspartiet til hver leilighet er plassert på svalganger direkte vendt mot Hønengata. Tre av de øverste leilighetene har egne takterrasser.

Fysisk oppstart var med riving av eksisterende eneboliger og garasjer i september 2019. Ved utgraving av kjelleretasjen, traff man som forutsett på både morene og leire i grunnen. Deler av kjelleretasjene med 21 p-plasser, tekniske rom og boder, ligger utenfor selve bygningskroppen.

– Vi hadde eneboligbebyggelse på to sider og gater på de to andre sidene. Det ga utfordringer med logistikken, vareleveringer og kranplasseringer. Det var en trang tomt med liten riggplass, så riggområde og dagrigg måtte plasseres et par hundre meter unna byggeplassen, forteller Holthe.

Av de byggetekniske utfordringene trekker Engebretsen frem svalgangen, fasaden mot vest med sine balkonger, inntrekninger og sprang, og en inntrukket fjerde etasje med tanke på tekkearbeidene.

Svalgang i limtre

Svalgangen mot Hønengata er bygget opp som limtrekonstruksjon med samvirkeplater. Den ligger utenfor klimaskjermen, og er en sterk og bra løsning. Logistikkmessig ble det utfordrende, siden leilighetene under byggeperioden manglet adkomst i en lengre periode.

– Løsningen måtte kompenseres med stillaser og trappetårn som fungerte greit, men ikke best mulig, sier Engebretsen.

Limtrekonstruksjon måtte monteres på plassen, del for del med ståldetaljer i sammenføyningene. – Det var en tidkrevende jobb, men det ferdige resultat slik det fremstår har blitt veldig bra. En svalgang av betong hadde nok ikke kledd bygget særlig bra, mener Engebretsen.

Etter at råbygget med plasstøpt betong og plattendekker var etablert, ble det heist inn ytterveggs- elementer med stor ferdighetsgrad.

Produsert i egen hall

I alt 24 balkongelementer i tre ble produsert av Mesterbygg Ringerike i egen produksjonshall og transportert ned til prosjektet.

– Utfordringer knyttet til tilgjengelig plass på riggområdet, og det faktum at vi har egen produksjonshall, gjorde at vi valgte denne løsningen. Produksjonshallen gir oss generelt større fleksibilitet til å produsere fortløpende og å kunne benytte egne håndverkere, slår Holthe fast. Prosjektering av bygningsfysikk og generell detaljering ble viet stor oppmerksomhet på prosjektet. Dette ble også utført med egne ressurser.

Engebretsen understreker at samarbeidet med ue-er og leverandører har fungert bra. Det er i stor grad benyttet lokale leverandører, men også leverandører fra andre områder.

SHA og korona

For å unngå uønskede hendelser ble risikokartlegginger og videre oppfølging og planlegging av arbeidsoperasjoner, viktige virkemidler. Så ble da også prosjektet gjennomført uten alvorlige hendelser.

Engebretsen er godt fornøyd med hvordan koronasituasjonen ble håndtert på prosjektet. Han mener veiledere som BNL raskt fikk utarbeidet gjorde håndteringen enklere å forholde seg til, og at folk flest skjønte at det var viktig å følge anbefalingene fra FHI.

– Den store utfordringen kom i november/desember, da vi fikk både egne og ue-er i karantene. Det merkes fort når cirka 70 prosent av de som skulle vært her, ikke kunne møte på jobb. Men uten smittespredning på prosjektet så må vi vel kunne si oss fornøyd med tiltakene forteller Engebretsen.

– Vi er godt fornøyde med helheten i Hønengaten Terrasse. Med gode kvaliteter i materialvalg, i detaljer og løsninger. Og med gode prosjekterte løsninger, avslutter Engebretsen.


Flere prosjekter