Hønefoss kirke

Gamle Hønefoss kirke brant ned i 2010, men hadde en stor plass i folks bevissthet. Den nye kirken bryter totalt når det gjelder skulpturelt uttrykk, men står ikke noe tilbake når det gjelder å gi byen et funksjonelt, sakralt og høyreist symbolbygg.

Fakta

Sted: Hønefoss

Prosjekttype: Kirkebygg

Byggherre: Ringerike kirkelige fellesråd

Byggherrerepresentant: HR Prosjekt

Bruttoareal: cirka 1.800 kvm

Totalentreprenør: OBAS Øst

Kontraktssum eks mva.: 75 millioner kroner

Arkitekt: LINK arkitektur (designfase), Halvorsen & Reine (utførelsesfase)

Rådgivere: RIB: Will Arentz | RIBR: COWI | RIG: Seierstad Geo | RIV: ÅF Consult | RIA: Brekke & Strand Akustikk | RIE: ECT

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeider: KR Larsen | Spunting: Seierstad Maskiner | Stålkonstruksjoner: Bygg Teknisk Stål | Limtrekonstruksjoner: Splitkon | Utvendig glassfasade: Profilteam | Heis: Kone | Elektro: Forende Montører Kongsberg | VVS og ventilasjon: NTI | Takelementer: Lett-Tak | Blikkenslager: Eivind Haukjem | Murarbeider: Hilmatis | Malerarbeider: Artea Maleservice | Systemhimling og kontorfronter: Modulvegger | Kirkeklokker: Olsen Nauen klokkestøperi | Rekk-
verk og solskjerming: Eurosvets | Kjøkken: Metos | Låssystemer: Certego | Terrazzogulv: Hesselberg Bygg

De siste tiårene har arbeidskirker vært et gjennomgangstema i arkitekturen, i det siste ser vi ofte at nye kirker også får et kirkerom der det sakrale blir mer vektlagt.

Den nye Hønefoss kirke er gjenreist på branntomta etter den gamle kirken fra 1862. Et lavere og mer inviterende volum med inngangspartiet vendt mot sentrum i vest, fortsetter i en krum takform som reiser seg monumentalt mot øst.

Løftet en etasje

Vinnerutkastet i arkitektkonkurransen, «Himmeltrærne», ble vunnet av LINK arkitektur, der man så for seg en allé med trær og trestammer som går over til en trekrone som danner takhvelvingen. En av utfordringene for LINK var å innpasse romprogrammet til en moderne kirke på tomta. Det ble løst ved at kirkerommet er løftet opp en etasje fra inngangspartiet og det innvendige kirketorget for å skape plass og gi bredde til en ny kirkes funksjoner.

Kirketorget ligger i første etasje med to trapper på hver side av en båreheis opp til selve kirkerommet. I første etasje ligger et anretningskjøkken, samt om lag 20 kontorarbeidsplasser i bakkant. Underetasjen inneholder et større profesjonelt kjøkken, lager, tekniske rom og store arealer for arrangementer eller utleie. Et dusj- og garderobeanlegg er også på plass.

Alt dette var mulig å få til på grunn av en nå heller utradisjonell løsning; selve kirkerommet er løftet en etasje. Den buede hvelvingen i et høyreist katedralliknende kirkerom ender opp i en 14 meter høy fondvegg. Søyler og vindusrekker drar oppmerksomheten mot kommende altertavlen og orgelet. Rommet skal kunne ha 500 sitteplasser.

Totalentreprenør har vært OBAS Øst, som valgte å ta med seg Halvorsen & Reine som arkitekter i utførelsesfasen. Daglig leder Rune Karlsen forteller at prosjektet hadde vært ute på prising to ganger tidligere, og at OBAS jobbet i en Fase 1 med byggherre fra vår til høst 2015.

Entreprenørøyne

– Vi hadde en god prosess for å finne løsninger der vi så på kostnadselementene i bygget, alt som kunne gjøre prosjektet realiserbart innenfor de økonomiske rammene. Rett og slett å se alternative løsninger med entreprenørøyne, men som allikevel kunne gi det tilsvarende uttrykket, understreker Karlsen.

Etter at kontrakten på 75 millioner kroner eksklusive avgifter ble inngått med Ringerike kirkelige fellesråd, kunne OBAS sette i gang i desember 2015. På det nærmeste var byggelivet kun noen desimeter fra de nærmeste gravene. Disse ble bygget inn og plastret før spunting og utgraving for den plasstøpte kjelleren ble foretatt.

– Kirken består av støpte dekker og til dels støpte vegger og dekker opp til kirkerommet. Også den delte trappa opp fra kirketorget er plasstøpt for å kunne ivareta det estetiske uttrykket. I kirkerommet var himmeltrærne og greinene opprinnelig tegnet som hvit plasstøpt betong. Det ville blitt for komplisert og dermed dyrt. Ett av de kostnadsreduserende tiltakene våre besto i å erstatte betongen med limtredragere, forteller Karlsen.

Systemet med limtredragerne har et intrikat mønster, der krummingen i hvelvingen gjør at hver del er unik, uten muligheter for å oppnå noen gjentakelseseffekter.

Kledd inn med limtre

Kirketorget og selve kirkerommet har stålsøyler og -dragere som hovedbæring, supplert av en lett-taksløsning. Alt stål er kledd i inn med limtre. Himlingen er kledd med limtredragere, som ikke har noen bærende funksjon, kun et estetisk formål; å skape følelsen av arkitektenes visjon av en trekrone, ifølge utkastet «Himmeltrærne».

Bak den dobbeltkrumme fondveggen mot øst ligger klokketårnet, avtrekksventilasjon og en nisje for orgelet som kommer.

– Kirken har to separate tekniske anlegg. Det ene er med kjøling og betjener underetasjen og kontoretasjen. Det andre er tilluft til kirketorg og kirkerom, og her ligger altså avtrekket plassert utvendig bak fondveggen. Det var et krav om at lyden av kirkeklokkene skulle nå ut til alle fire sider. Men siden klokkene er plassert inne i veggen mot øst, klarte vår akustiske rådgiver å beregne en løsning der lyden blir slynget ut av sluser i taket. Nå når klokkelyden også ut til byens sentrum i vest, sier Karlsen.

I tillegg til en komplisert geometrisk form, mener Karlsen at det for OBAS sin del også var flere utfordringer i prosjektet som ga «hodebry». Kirkerådet er en byggherre med mange representanter og komiteer. I tillegg er de underordnet Tunsberg bispedømme og Kirkerådets kirkebyggskonsulent. Kirkerådet er øverste kristne organ i landet – det erstattet departementet da kirken ble fristilt fra Staten.

– Det var mange ønsker, ikke alle var samsvarende og det var heller ikke økonomi til å etterkomme alle innspill. Vi møtte også en viss beslutningsutsettelse, som gjorde at ting tok tid, sier Karlsen. – Men på tross av at endringer i enkelte tilfeller kom sent i prosessen, løste vi utfordringene. Vi er stolte av å ha levert innenfor fastsatt dato og med høy kvalitet på produkter og utførelse, avslutter Karlsen.