Holtermanns veg 1-13

Det skal bygger mye på tomten, og det legges opp til et variert uttrykk. Ill. MAD ArkitekterBygget er det første av i alt tre byggetrinn, fortsatt skal det bygges 37.000 kvadratmeter.Det er lagt vekt på å variere fasadeuttrykker, blant annet for å skape et diversifisert bilde.Bygget er særpreget både når det gjelder form og farge. Foto: MAD ArkitekterEt lyst og innbydende inngangsparti, der det også blir plass til kantine. Ill. MAD Arkitekter.Det er lagt opp til forskjellig fasadeutforming når man ser bygget fra forskjellige vinkler.Totalt skal det bygges 50.000 kvadratmeter, og byggherren Entra håper å komme i gang med neste byggetrinn i løpet av året.Det nye bygget ligger langs Holtermanns veg, og vil være et fint bidrag til å skape mer liv i denne delen av Trondheim.

Den attraktive tomta i Holtermanns veg i Trondheim, der kommunens høyblokk lå før den ble revet for noen år siden, er nå i ferd med å fylles opp med ny bygningsmasse. Et flott kompleks står klar til å ta imot leieboerne. Skatteetaten og Sykehusbygg skal dele på arealene.

Fakta

Sted: Trondheim

Prosjekttype: Kontorbygg

Bruttoareal: 11.500 kvadratmeter

Byggherre: Entra

Totalentreprenør: Veidekke Entreprenør

Prosjektkostnad: Totalentreprisekostnad 223,5 millioner kroner

Arkitekt: MAD

Landskapsarkitekt: PLAN Arkitekter

Interiørarkitekt: Tegn3

Byggeledelse: WSP

Rådgivere: RIB: Siv. Ing Danielsen l VVS: Bravida l RIE: Fjeldseth l RIBr, RIA, RIG, REIN: Rambøll l RIM: Veidekke Entreprenør

Underentreprenører og leverandører: Elektro: Fjeldseth l Ventilasjon, rør, lås og beslagarbeider: Bravida l Automasjon: Johnson Controls l Grunnarbeid: Tverås Maskin l Utomhus: Hageanlegg l Spunt: Kynningsrud l Glass/Alu: Daaland l Fasader: Mesterblikk l Dører og branntetting: RH Prosjekt l Storkjøkken: Metos l Flis: Mursystem l Maling, tepper, gulvbelegg: Utgaard l Vinduer: Lian Trevarefabrikk l Solavskjerming: Kvint Blendex l Datagulv: Olaris l Systeminnredninger: Moelven Modus l Taktekking og fallsikring: Blikk1slageren/Grande Entreprenør l Kjøkken og byggevarer: Optimera l Stålarbeider: Trondheim Stål l Heis: Kone l Skilting: Plenum l Byggvask: Kvalitetsrenhold

Nybygget av tre blokker på henholdsvis fem, syv og ni etasjer står klar på tomta. Det er Entra som står bak prosjektet, og Stine Hostad, som er leder for Entra Trondheim, sier til Byggeindustrien at det har vært et spennende og godt prosjekt, som har gått uten problemer. Entra kjøpte for øvrig den gamle blokka for 91 millioner i 2010 og rev den.

– Det har også vært et veldig bra samarbeid mellom alle parter, både byggherre, entreprenør og de som skal inn som leietakere i bygget, sier hun.

Store miljøambisjoner

Hun forteller også at Entra har hatt høye miljøambisjoner med prosjektet, og er glad for at man hadde en god dialog med både politikere og administrasjon i byen i forbindelse med reguleringsprosessen, og fikk mange gode innspill underveis. Selve tomta der bygget er kommet opp er planlagt i tre byggetrinn. Hostad forteller at dette er byggetrinn 1.

– Vi har fortsatt 37.000 kvadratmeter som skal bygges i de neste to byggetrinnene. Entra har eid denne tomta lenge, og merker at det er stor interesse for lokaler i denne delen av Trondheim. Det henger ganske sikkert sammen med at det har vært en del utvikling i området, samtidig som NTNUs campusprosjekt nærmer seg. Det er mange som ser nytten av å være i nærheten av NTNU, sier hun. En ambisjon det har vært enighet om under planleggingen av området er at når kvartalet er ferdigstilt skal det være ganske diversifisert, og det synes Hostad man har lyktes med.

– Vi har startet bra og synes bygget har blitt flott. Det skal bygges nesten 50.000 kvadratmeter, og det har vært viktig at totaluttrykket for det nye kvartalet ikke skal fremstå som ett stort bygg. Derfor har vi vært opptatt av hvordan fasadene skal være, og at det skal se ulikt ut fra ulike vinkler, påpeker Hostad. Hun regner også med at det kan bli byggestart på neste byggetrinn i løpet av året.

Utviklet sammen

Veidekke har vært totalentreprenør for bygget, og prosjektleder Eirik Moe forteller at prosjektet ble utviklet sammen med Entra i forbindelse med at Skatteetaten i 2017 startet arbeider med å finne nye lokaler.

– Foranledningen til dette var det felles arbeidet vi gjorde i forbindelse med nye lokaler for NAV i Trondheimsporten noen år tidligere, sier han. De nye NAV-lokalene ligger for øvrig så å si på andre siden av Holtermanns veg.

– Vi startet utviklingen av prosjektet sommeren 2017, med utvikling av målprismodeller gjennom høsten og frem til inngått kontrakt med Skatteetaten våren 2018. Grunnarbeidet startet i juli 2018, med første støp i september samme år. Vi hadde tett bygg i juni 2019, og kunne overlevere til Entra i starten av februar i år, forteller han.

Særpreget

Bygget er oppført i plassbygget betong, med fokus på at bærelinjene i stor grad skulle være skjult i vegger. Bygget er særpreget av store vindusflater, og har en fasade med variert utforming når det gjelder form og farge.

– Noen av utfordringene med råbygget var nærheten til tredjeperson, blant annet i form av fortau og busstopp. Men godt planlagt produksjonsopplegg, tetter gjerder og stillas med duk bidro til en sikker og effektiv produksjon, sier han.

Moe forteller videre at bygget har et innovativt kjølesystem, med bruk av fjernvarme både til byggoppvarming og kjøling. Det er sertifisert til BREEAM Excellent. Deler av kjelleren er forberedt til neste byggetrinn. Byggeplassen har også vært papirløs, slik at alle tegninger har vært elektroniske. Det medførte at fagarbeiderne benyttet iPader til all produksjon ute på bygget, fra armering og forskaling, og til alle tømrerarbeider.

– Veidekke i Trondheim har over mange år utviklet kompetanse til å utvikle og bygge næringsbygg. Dette oppdraget har bidratt til at Veidekke, Entra og samarbeidspartnere kan overlevere et fremtidsrettet og miljøvennlig bygg, med gode arbeidsplasser til Skatteetaten og Sykehusbygg som leietakere. Samtidig har prosjektet gitt oss muligheten til å øke vår kompetanse på BREEAM ytterligere, sier Eirik Moe.

For Skatteetaten ble den en annen start med de nye lokalene enn de hadde planlagt, forteller Johannes Snilstveit, som er seksjonssjef med ansvar for eiendom.

– På grunn av koronasituasjonen så fikk vi prøvd ut våre lokaler i kun 4-5 dager før det ble besluttet at alle medarbeidere i Skatteetaten skulle løse sine oppgaver fra hjemmekontor. Det er derfor for tidlig å si noe hvordan lokalene vil fungere for oss. Men de er utformet for å møte etatens behov fremover i tid, og det har vært stor grad av involvering av ledere, tillitsvalgte og ansatte, så vi har store forventninger til at dette skal fungere bra, sier han.

Tidligere har Skatteetaten hatt kontorer i Kongensgate i Trondheim, for øvrig i lokaler som ble overtatt fra politiet. Samtidig som leiekontrakten var i ferd med å utløpe var lokalene heller ikke store nok til å samle alle ansatte i Trondheim. Frem til flyttingen var etaten lokalisert på tre forskjellige adresser, og det var ønskelig å samle Trondheim skattekontor, Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere (SUA) og A-krimsenteret på samme adresse.

– Først og fremst vil det da bli lettere for publikum/brukerne å vite hvor de skal kontakte oss for tjenester som krever personlig oppmøte.For oss er det også en tydelig ambisjon å skape kontorlokaler som bidrar både til å samle fagmiljø, jobbe mer effektivt og understøtte nye samhandlingsformer og ny oppgaveløsning, sier Snilstveit.

I utgangspunktet var Skatteetaten ute etter lokaler for 280 ansatte, men i ettertid ble det fattet politisk beslutning om at kommunale skatteoppkrevere skal overføres til Skatteetaten, noe som medførte behov for en økning av leiearealet.

Høyverdig og varig

Arkitekter for bygget har vært Mad Arkitekter med hovedkontor i Oslo, og partner Trond Elverum sier det har vært et spennende prosjekt, for øvrig det første større oppdraget man har hatt i Trondheim.

Høyverdig og varig er begrep han bruker for å beskrive tanken bak bygget.

– Med den funksjonen Skatteetaten har er dette noe vi har vært opptatt av, at det både skal være representativt, men også innbydende, sier han - og påpeker at mens Holtermanns veg tidligere først og fremst har vært en gjennomfartsåre inn til Midtbyen i Trondheim, er det lagt vekt på delta i den utviklingen som nå skjer for å gjørehele området mer levende og innbydende.

– Her skal være fint også å sykle og gå, ikke bare kjøre forbi i bil, sier han.

Rammene lagt

Det er snakk om et stort prosjekt, og Elverum sier at da man startet forelå det allerede en regulering som gjorde at de ytre rammene var gitt.

– Men det er vi som har stått for selve fasadeutformingen sammen med inngangsforholdene og logistikken rundt bygget. Det sentrale konseptet har vært å lage to ulike fasader; en stram, mørk fasade mot nord og vest og en vennlig gullfasade som vender mot syd og torget som skal komme der. Vi har også vært opptatt av å finne en gunstig plassering av inngangen, slik at den blir synlig og kan være med på å skape liv på gateplan. Inngangen er lagt i et hjørne, inn i et åpent område i to etasjer og med et raust uttrykk. Selv om det starter med en kantine i første etasje vil det også kunne fungere som et utadrettet serveringssted. Bruk av blant annet trepaneler på veggene er også med på å løfte standarden og gjøre det mer offentlig og tilgjengelig, sier han.


Flere prosjekter