HolteProsjekt og Hospitalitet vant sykehuskontrakt

Sosial- og helsedirektoratet ønsker å kartlegge og undersøke nærmere de bakenforliggende årsakene til de store variasjoner i kostnader ved bygging av sykehus. Hospitalitet og HolteProsjekt skal utføre jobben.

Kostnadsdatabasen vil ved ferdigstillelse bli tilgjengelig for alle på en åpen Internett-tjeneste. Da vil man kunne hente ut kostnadsdataene i forbindelse med ulike sykehus, sammenstille disse, rette fokus inn mot særskilte funksjonsområder osv. Direktoratet inviterte til en anbudsrunde rundt utvikling av en kostnadsdatabase for sykehusprosjekter. - Til slutt sto tre aktører igjen. Det var derfor særdeles hyggelig å få beskjeden fra direktoratet om at de hadde valgt Hospitalitet og HolteProsjekt som leverandør, heter det i en melding fra HolteProsjekt.