Skjeggestad bro som kollapet mandag ettermiddag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Holmestrand-ordfører: – Vil bruke minst 14 dager på å finne ut om den andre brua er trygg

Holmestrand-ordfører Alf Johan Svele (H) mener Skjeggestad bru-kollapsen på E18 viser et skrikende behov for en tilfredsstillende beredskapsvei gjennom kommunen hans.

Holmestrand-ordføreren var tirsdag formiddag i møte med Statens vegvesen om trafikksituasjonen på en av landets mest trafikkerte veier, E18, etter brukollapsen.

Dersom begge de to bruene i rasområdet blir stengt i lengre tid, vil det få store konsekvenser for trafikken i Holmestrand sentrum.

– Den nordligste av bruene ser med det blotte øye ikke skadet ut, men forholdene må sjekkes grundig ut. Det som ble sagt i et med Vegvesenet i dag, er at det vil ta minst 14 dager å få avklart om den kan åpnes for trafikk eller ikke, sier Alf Johan Svele til Byggeindustrien. 

Når Byggeindustrien ringer kommunikasjonssjef Lars Helge Rasch i Vegvesenet region sør, kan han ikke gå god for disse opplysningene.

– At det skal gå 14 dager, er en opplysning som ikke kommer fra Statens vegvesen. Det får stå for ordførerens regning. Vi kan ikke gi noe tidsanslag, sier kommunikasjonssjef Lars Helge Rasch.

Til det svarer ordføreren:

– Jeg oppfattet det som 14 dager i kommunikasjonen med Vegvesenet, men nå er det vel ikke vitenskapelig bevist. Men da jeg spurte om det ville ta en, to eller syv dager, ble det sagt at man minst måtte påregne 14, sier Svele.

– Det eneste vi kan si på nåværende tidspunkt er at det har vært geotekniske undersøkelser, og at det skal grunnbores i området. Men riggen, som kommer på plass i ettermiddag, kan ikke gå inn før vi vet at det er stabilt og trygt, sier Rasch i Vegvesenet.

Beredskapsvei

I møtet med Statens vegvesen ytret Holmestrand-ordfører Alf Johan Svele tydelige ønsker om å få på plass tilfredsstillende permanent beredskapsvei for E18 gjennom kommunen. 

Han mener brukollapsen, samt den langvarige stengingen av Hanekleivtunnelen for noen år tilbake, viser med tydelighet hvor sårbar den tungt trafikkerte transportåren gjennom Vestfold er.

Ett av alternativene ordføreren har bedt veimyndighetene se nærmere på, er en midlertidig gjenåpning av Holmestrandtunnelen.

– Snakker vi om en langvarig stenging på et halvt år til ett år, så må noe gjøres.

Stengt for normal trafikk

Holmestrandstunnelen har vært stengt for normal trafikk siden 2012 på grunn av Jernbaneverkets utbygging av ny jernbanetunnel gjennom Holmestrandsfjellet.

Tunnelen har under byggeprosjektet blitt brukt til anleggstrafikk, men denne trafikken er ifølge Tønsberg Blad i ferd med å avvikles.

– Holmestrandstunnelen er per dags dato besluttet aldri gjenåpnet, men det lokale politiske miljøet har hele tiden vært tydelige på at vi er nødt til å ha en beredskapsvei for E18 på plass. Hvorvidt det beste alternativet er en gjenåpning av Holmestrandtunnelen eller om vi gjør noe med veien gjennom sentrum, må vi se på. Men sånn som vi har det nå kan vi ikke ha det, sier ordføreren. 

Krever investeringer

Det som kompliserer en eventuell gjenåpning av tunnelen, er at det vil kreve store investeringer for å få den oppdatert til gjeldende forskrifter.

– Men stenges begge bruer i lang tid, bør man se på om det er mulig å få på plass midlertidig dispensasjon for å bruke tunnelen til vanlig trafikk, sier ordføreren.

Det andre aktuelle tiltaket vil være å oppgradere den eksisterende veien gjennom Holmestrand sentrum, mener han. 

– Da snakker vi om trafikksikkerhetstiltak som fartsdempere, lyskryss og redukasjon av fartsgrensene. For oss er det viktigste å ivareta sikkerheten.